Google med forliksforslag til EU

Kan bli avgjørende for søkemarkedet i Europa.

UE-kommissær Joaquín Almunia har tidligere sagt at han er overbevist om at Google misbruker selskapets markedsmakt i det europeiske søkemarkedet.
UE-kommissær Joaquín Almunia har tidligere sagt at han er overbevist om at Google misbruker selskapets markedsmakt i det europeiske søkemarkedet.

Kan bli avgjørende for søkemarkedet i Europa.

Etter flere ubekreftede meldinger i går, kunngjorde EU-kommisjonen konkurransekommissær Joaquín Almunia i dag at kommisjonen har mottatt et detaljert forlag, som trolig handler om hvordan Google blant annet vil endre selskapets søketjenester for å få EUs antitrust-granskning til å opphøre. Fristen for innleveringen løp ut i går.

Granskningen kom i gang i 2011 etter klager fra en rekke konkurrenter, ikke minst Microsoft.

Ifølge Reuters nektet Almunia i dag å komme med detaljer fra forslaget. Han skal bare ha sagt at det nå blir analysert.

Det er uklart hva som vil være forløpet framover, men trolig må dokumentet fra Google inneholde forslag om betydelige endringer for at selskapet skal møte ny velvilje hos Almunia. Dersom partene ikke blir enige, vil saken trolig ende opp i en rettssak hvor selskapet risikerer å måtte betale en bot på så mye som ti prosent av dets globale omsetning. Ifølge Reuters kan boten dermed bli så stor som 4 milliarder dollar.

Google kom svært heldig ut av en tilsvarende sak i USA i forrige måned, hvor Federal Trade Commission (FTC) konkluderte med at Google ikke har misbrukt sin dominerende posisjon i søkemarkedet. Men Googles posisjon er betydelig sterkere i det europeiske markedet enn i det amerikanske.

    Les også:

Til toppen