Google med nyhetsvarsel per e-post

Søketjenesten Google har utvidet den omfattende nyhetsovervåkingen med e-postvarsel til brukerne basert på stikkord brukerne oppgir.

Søketjenesten Google har utvidet den omfattende nyhetsovervåkingen med e-postvarsel til brukerne basert på stikkord brukerne oppgir.

Google har i lengre tid betatestet en søkbar nyhetstjeneste som nå overvåker omtrent engelskspråklige 4500 nyhetsleverandører på nett. Informasjonen lagres i 30 dager.

Nå har Google også opprettet Google News Alerts, en tjeneste som sender nyhetsvarsler per e-post til brukerne når nyhetsartikler som inneholder de ordene brukerne velger, dukker opp på nettet.

Påmeldingen skjer ved at brukeren skriver inn et stikkord, for eksempel "Linux", e-postadressen sin og velger om varselet skal leveres umiddelbart eller om det kun skal sendes varsler én gang i døgnet. Ønsker brukeren varsler angående flere stikkord, må den samme prosessen gjøres på nytt - nyhetsvarslene for hvert stikkord er uavhengige av hverandre. Man melder seg av tjenesten igjen (for hvert enkelt stikkord) ved å klikke på en spesiell lenke som er inkludert i hvert nyhetsvarsel.

Selv om Google kun dekker engelskspråklige nyheter, vil den nye tjenesten være en direkte konkurrent til tilsvarende betalingstjenester fra blant annet norske CyberWatcher og Retriever (Nyheter.no). Ikke minst hvis tjenesten fortsetter å være gratis, noe alt tyder på at den vil være.

Til toppen