Google nekter å endre

EU lei av å vente.

Google nekter å endre
Personvernmyndighetene i EU-landene er lite fornøyde med personvernreglene Google innførte i mars 2012. Nå er det opp til hvert lands personvernmyndigheter å iverksette tiltak mot selskapet. Bilde: digi.no

Google iverksatte et nytt og felles sett med personvernregler for nesten samtlige av selskapets tjenester den 1. mars 2012. De nye reglene åpner for mer deling av persondata på tvers av selskapets tjenester. Endringen har møtt motbør hos personvernmyndigheter i flere land, særlig innen EU.

Den 26. oktober i fjor avsluttet EUs personvernmyndighet, Article 29 Working Party, en granskning av personvernreglene til Google. Målet med granskningen var å sjekke om reglene er i samsvar med det europeiske direktivet for datavern. Resultatet ble at myndighetene ba Google gjennomføre visse tiltak innen fire måneder. Dette inkluderte at Google bør la brukerne se mer av informasjonen selskapet har om den enkelte bruker, tilbyr verktøy for å administrere disse dataene og i større grad sikre at det ikke lagres for mye data om brukerne.

I en pressemelding skriver franske CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) at Google etter perioden på fire måneder ikke har implementert noen tiltak av betydning. Derfor ble Google-representanter den 19. mars i år invitert til å møte en arbeidsgruppe ledet av CNIL og som består representanter for personvernmyndigheter og datatilsyn i Frankrike, Italia, Nederland, Spania, Storbritannia og Tyskland. Ifølge CNIL har det heller ikke skjedd noen endringer etter dette møtet.

Ifølge CNIL er det nå opp til hver av de nasjonale datavernmyndighetene å gjennomføre ytterligere etterforskning. Hver av datavernmyndighetene i arbeidsgruppen nå reist sak mot Google, i henhold til deres respektive, nasjonale lovgivning. Dette kan innebære ytterligere etterforskning, inspeksjoner og annet.

Franske CNIL har på sin side gitt Google beskjed om at det er startet en inspeksjonsprosedyre og at det har blitt etablert en internasjonal administrasjonsordning for samarbeid mellom deltakerne i arbeidsgruppen.

Google er ikke overraskende uenige i synet til den europeiske arbeidsgruppen.

– Vår personvernpolicy respekterer europeisk lov og tillater oss å skape enklere og mer effektive tjenester, sier Al Verney, en talsmann for selskapet, til BBC News.

– Vi har gjennom denne prosessen vært fullt ut engasjert med DPA-ene (Date Protection Agency, red. anm.) som er involvert, og vi vil fortsette å gjøre dette framover, sier talsmannen.

Bytter personvernsjef

Denne uken kom også nyheten om at Googles personverndirektør Alma Whitten, skal slutte til sommeren. Hun skal erstattes av Lawrence You, som i dag er en teknologidirektør i selskapet. Whitten har vært ansatt i Google i ti år og som selskapets personverndirektør siden 2010.

Les mer om: