Google News omsider på norsk

Google News omsider på norsk

En av Googles eldste søketjenester er omsider blitt lansert i Norge og Sverige.

Petter Wedum og Håvard Husevåg Garnes, som i sommer har jobbet som en form for hospitanter hos Google i Trondheim, kunne i går annonsere i Googles blog at Google News nå er tilgjengelig på norsk og svensk.

De to har samarbeid med svenske Jonas Yngvesson utviklet de nye språkversjonene, som både gjør det mulig å søke spesifikt i henholdsvis norske og svenske nyhetstjenester, men som også tilbyr oversiktssider over nyheter ordnet etter kategorier.

Wedum og Husevås Garnes roser Googles hospitantordning, ikke minst det at de har fått lov til å arbeide med kode på lanseringsnivå.

Til toppen