Google-notering gjør gründerne steinrike

Google er på børs innen tre måneder, og de 30-årige gründerne kan håve inn enorme inntekter.

Google er på børs innen tre måneder, og de 30-årige gründerne kan håve inn enorme inntekter.

Google er på veg mot børs, og i forbindelse med børsnoteringen skal de eksisterende aksjonærene selge aksjer for rundt 2,7 milliarder dollar, eller nærmere 20 milliarder kroner. Det betyr enda tykkere lommebok for gründerne og IT-nerdene Larry Page (30) og Sergey Brin (31).

Disse to havner på Forbes' eksklusive liste over verdens milliardærer (målt i dollar), som i dag teller i underkant av 600 personer. Det er antatt at Page og Brin eier rundt en tredjedel av Google, og ved et nedsalg vil de klatre videre opp på listen over verdens rikinger.

Utfra antatt verdi på Google-aksjene ved noteringen er aksjene til de to gründerne estimert til åtte milliarder dollar, ifølge Wall Street Journal. Det betyr at hver av dem har en formue på drøyt 28 milliarder kroner hver.

Markedsaktører er imidlertid usikre på hvorvidt det er riktig tidspunkt for en børsnotering. Både Microsoft og Yahoo har varslet kraftige mottiltak for å konkurrere ut Googles søkemotor. Dersom Google begynner å tape markedsandeler, vil aksjekursen følge deretter.

Det er ulike oppfatninger om Googles markedsverdi. Noen aktører mener selskapet kan være verdt 25 rundt milliarder dollar, drøyt 180 milliarder kroner. Andre anslår selskapets verdi til å være mer lik andre ledende internettselskaper. For eksempel er Yahoo verdsatt til 38 milliarder dollar, Amazon.com er verdt 20 milliarder dollar, mens eBay er verdsatt til 54 milliarder dollar.

Det legges opp til en noe uvanlig børsintroduksjon. Personer og aktører som ønsker å kjøpe Google-aksjer må legge inn bud på aksjene. Det gjøres etter en såkalt "nederlandsk auksjonsmetode", som innebærer at interessentene må registrere hvor mange aksjer de ønsker og hvor mye de er villige til å betale for dem. Disse budene vil så danne grunnlag for en snittpris, som aksjene senere selges for.

Det er forsøkt å minimere rollen som investeringsbanker har hatt i å kapre i aksjer i forbindelse med børsnoteringer. Det legges opp til at private investorer skal få gode muligheter til å kjøpe aksjer.

    Les også:

Googles søkemotor har i dag over 100 millioner brukere per måned. Selskapet har blitt en formidabel kommersiell suksess, og det har gått med overskudd siden 2001. I fjor fikk selskapet en omsetning på 962 millioner dollar, og et nettoresultat på 106 millioner dollar. Mesteparten av inntektene kommer fra annonser som er linket til søkene i nettleseren.

Nøkkelen til suksessen ligger i å koble annonser til søkene, som annonsørene er villige til å betale for. Annonsørene får mer per søk, mens brukerne får mer informasjon enn de får på andre søkemotorer.

Til toppen