- Google og Amazon best på nettskyen

Overraskende liten tro på Microsofts evner til å levere tjenesten.

- Google og Amazon best på nettskyen
Bilde:

Evans Data har spurt drøyt 400 utviklere om hvilket inntrykk de har av dagens nettskyleverandører og deres forutsetninger for å lykkes.

Diagrammet nedenfor viser i tre dimensjoner hvilket inntrykk de intervjuede utviklerne har av de største nettskyleverandørene. Den horisontale aksen representerer i hvor stor grad utviklerne mener at aktørene vil kunne gjennomføre en strategi for nettskytjenester. Den vertikale aksen viser inntrykket av hvor komplette løsningene til aktørene er, mens størrelsen på de runde markørene representerer bruksandelen blant utviklerne i dag og for de neste tolv månedene.

Utviklerne mener at dagens største aktører, Amazon og Google, har de mest komplette løsningen og også best evner til å tilby slike tjenester. Bruksandelen for de to er temmelig lik, men flere venter å ta i bruk Google i de tolv neste månedene enn Amazon.

De to selskapenes tidlige inntreden i dette markedet anses som en medvirkende faktor til disse inntrykkene.

Diagrammet viser inntrykket de intervjuede utviklerne har av aktørenes evne til å levere nettskytjenester, i hvilken grad de leverer komplette tjenester og i hvor stor grad utviklerne selv bruker de enkelte tjenestene.
Diagrammet viser inntrykket de intervjuede utviklerne har av aktørenes evne til å levere nettskytjenester, i hvilken grad de leverer komplette tjenester og i hvor stor grad utviklerne selv bruker de enkelte tjenestene.

De tre neste plassene, når man ser på bruksandelen, tilhører IBM, Microsoft og VMware. IBM henger etter de to andre i andelen brukere i dag, men ser ut til å kunne hente igjen Microsoft og VMware i løpet av de neste tolv månedene.

Når det gjelder evnen til å levere nettskytjenester, ligger IBM på en klar tredjeplass, mens Microsoft anses for å være mindre i stand til å levere nettskytjenester enn de fleste av de andre aktørene i undersøkelsen, til tross for inntrykket av at selskapet vil tilby et komplett sett med tjenester med den kommende Azure-plattformen.

Evans Data skriver likevel at Microsoft har den mest kapable og omfattende utviklerorganisasjonen i verden, slik at det vil være tåpelig å undervurdere dem.

IBM er selskapet utviklerne har mest tro på når det gjelder nettskysikkerhet, riktignok med svært liten margin til Amazon. Ifølge Evans Data er IBM selskapet som utviklerne har mest forventninger til når det gjelder private nettskyløsninger, et område som Amazon og Google i liten grad henvender seg til.

Nesten hver tredje av de spurte utviklerne mener at Google har de beste evnene til å ta unna plutselig hopp i belastningen - altså skaleringsmulighetene. Deretter følger Amazon og Microsoft med henholdsvis 17,8 og 10,9 prosent.

Utviklerne har også blitt spurt om inntrykket de har av faktorer som oppetid, forsinkelse, låsing til leverandørens produkter og kostnader i forhold til verdi hos de ulike leverandørene.

Mer om dette kan leses i rapporten, som er tilgjengelig her.

Les mer om: