Google øker, MSN minker på søk

En undersøkelse gjort av Nielsen/NetRatings viser en nedgang i bruken av MSN Search. Alle andre vokser.

En undersøkelse gjort av Nielsen/NetRatings viser en nedgang i bruken av MSN Search. Alle andre vokser.

MSN Search skiller seg negativt ut i en undersøkelse om bruken av søketjenester på nettet, publisert av Nielsen/NetRatings i går.

Fortsatt er Google størst, men Yahoo! som en god nummer to. Bruken av begge vokser fra første til andre kvartal i år, med en økning i antallet søk på henholdsvis 6 og 9 prosent.

MSN Search ligger fortsatt på tredjeplass, men opplever ifølge Nielsen/NetRatings en nedgang i bruken på fire prosent.

Søkemotor 1. kvartal 2005

(millioner søk)

2. kvartal 2005

(millioner søk)

Endring i

prosent

Google 5737 6088 6
Yahoo! 2576 2798 9
MSN 1659 1590 -4
AOL 562 646 15
Ask Jeeves 216 250 16
Totalt 12.263 12.849 5

De to andre søketjenestene som er med i undersøkelsen, America Online og Ask Jeeves, opplever likevel den sterkeste veksten, med en økning i antallet søk på henholdsvis 15 og 16 prosent.

- Selv om det er altfor tidlig å si at Google må passe seg, gjør en gjenopplivet AOL spillet en hel del mer interessent, sier Ken Cassar, direktør for strategisk analyse i Nielsen//NetRatings, i en pressemelding.

Google er fortsatt nesten ti ganger så store som AOL, målt i antallet søk.

Bildesøk er det området hvor nesten alle søkemotorene vokser sterkest. MSN økte antallet søk på dette området med nesten 90 prosent fra første til andre kvartal, mens AOL økte med 74 prosent og Yahoo! økte med 55 prosent. Men selv om Google bare vokste med 12 prosent, er denne søkemotoren en enda klarere leder innen dette området enn innen de vanlige tekstsøkene.

Det ble utført nesten 542 millioner søk etter bilder hos Google i andre kvartal, mot omtrent 144 millioner hos Yahoo og "bare" 18 millioner hos MSN.

Til toppen