Google omgår tyske avisdrømmer

Kan glemme penger fra nettgiganten.

Google omgår tyske avisdrømmer
Google uttalte i mars i år at den nye, tyske åndsverksloven verken er fornuftig eller nødvendig. Men fra 1. august vil Google News bare ha tysk innhold fra tyske nettaviser som aktivt bekrefter at slik videreformidling er i orden. Men Google vil fortsatt ikke betale for slikt innhold. Bilde: Wikipedia (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

I et forsøk på å skaffe mer inntekter til en avisbransje som sliter, har en rekke europeiske land kommet med krav om at blant annet Google skal måtte betale for å kunne vise utdrag fra nettavisenes artikler i Google News-tjenesten.

Tyskland vedtok tidligere i år en ny åndsverkslov som gir Google og andre en viss rett til å lenke til og å vise korte utdrag fra tyske nyhets- og bloggartikler. Men loven definerer ikke hvor langt et slikt utdrag kan være. Det gjør at Google ikke lenger kan fortsette med slik gjengivelse av tysk innhold uten å stå i fare for å måtte betale en gang i framtiden, dersom det tyske rettsvesenet en gang i framtiden definerer hvor langt et slikt utdrag får være.

Denne usikkerheten har ført til at Google den 1. august – den samme dagen som loven trer i kraft – innfører en spesialordning for tysk innhold i Google News. Ordningen innebærer at artikler fra tyske nettaviser vil bli utelukket fra Google News, med mindre innholdseierne aktivt bekrefter at de vil være med gjennom den nye bekreftelsesordningen.

Dette kommer i tillegg til de ordningene som allerede er tilgjengelige globalt, noe som inkluderer bruk av robots.txt, metatagger eller Google Webmaster Tools. Den vesentligste forskjellen er at disse metodene også hindrer innholdet i å vises i Google-søket. De fleste nettaviser ønsker å være tilgjengelige der.

Bindende

Bekreftelsen er juridisk bindende. Den innebærer blant annet at utdragene kan vises i Google News uten noen form for betaling fra Googles side. Til gjengjeld Google-tjenesten lede brukere videre til nettstedene. Dermed vil ikke de tyske nettavisene ha noen mulighet til å kreve penger fra Google for innholdet i Google News i framtiden. Men de kan når som helst melde seg inn eller ut av ordningen.

Google News er basert på en idé Google-utvikleren Krishna Bharat fikk etter 11. september 2001. Han var da frustrert over at det ikke var mulig å finne et sted som samlet mangfoldet av synspunkter og uttalelser om terroraksjonen. I første omgang var det hele et hobbyprosjekt, men i september 2002 ble Google News gjort allment tilgjengelig i en betautgave. I dag sendes brukerne videre til nyhetskilder globalt omtrent 6 milliarder ganger i måneden.

    Les også:

Les mer om: