Google opp 18 prosent

I sin første dag med fri handel, økte Google-aksjen med 18 prosent.

I sin første dag med fri handel, økte Google-aksjen med 18 prosent.

Børsintroduksjonen til Google har vært en uvanlig prosess. Onsdag måtte startprisen reduseres til 85 dollar, i samsvar med gründernes løfte om å la en auksjonsprosess antyde utgangsnivået.

Etter sin første dag med fri handel opplevde Google-aksjen en sluttkurs på 100,34 dollar, en økning på 18 prosent.

I forbindelse med børsintroduksjonen ble det solgt 19,6 millioner Google-aksjer. Det totale volumet første dag var 22 millioner aksjer.

Gründerne Sergey Brin og Larry Page har beholdt 38 millioner aksjer hver. Kursoppgangen gjorde hver av dem 600 millioner dollar rikere.

Sluttkursen på 100,34 dollar er betydelig under intervallet på 108 til 135 dollar som Google opprinnelig antok som utgangsverdi ved børsintroduksjonen.

    Les også:

Til toppen