Google overlegen også i mobilsøk

Dominansen er på høyde med den innen vanlig websøk, viser en ny undersøkelse.

Google overlegen også i mobilsøk

Dominansen er på høyde med den innen vanlig websøk, viser en ny undersøkelse.

Analyseselskapet Nielsen Mobile har nettopp publisert en undersøkelse om bruke av søketjenester fra mobiltelefoner. Undersøkelsen gjelder første kvartal 2008.

Undersøkelsen tyder på at Google har en markedsandel på 61 prosent. Yahoo er på andre plass med 18 prosent, mens Microsoft (MSN) har 5 prosent.

Hver bruker tyr til Google gjennomsnittlig ni ganger per måned. Det tilsvarende tallet for Yahoo er 6,7 ganger per måned.

De fleste søk gjelder allmenn informasjon. For 29 prosent av Google-søk og 24 prosent av Yahoo-søk er brukeren opptatt av stedsbunden informasjon.

Undersøkelsen viser at et flertall av brukere av både Google og Yahoo mener tjenestene kan bli mer brukervennlige.

    Les også:

Til toppen