Google saksøker norsk selskap

Det var ikke tilfeldig at Google-gründer Larry Page var på Norges-visitt denne uken. Onsdag foregikk de første rettsmøtene i drakampen om Google.no.

Tidligere i uken var gründeren av søketjenesten Google Inc en snartur innom Norge i det som ble et velregissert PR-stunt.

Nå viser det seg at det var mer enn en tilfeldighet at Page stoppet i Norge på Europa-turneen: Google har nemlig saksøkt det norske selskapet SMSfun etter at nordmennene registrerte Google.no i februar 2001.

Amerikanerne ba om en midlertidig forføyning i bruken av domenet, og det første rettsmøtet mellom partene ble avholdt i Namsretten i Oslo i går. Der krevde Google Inc. stopp i bruken av domenet inntil tvisten er avgjort i rettssalen. Svaret på dette første spørsmålet kommer snart.

Advokat Espen Nyland i Kluge Advokatfirma, som representerer SMSfun, sier til digi.no at de mener at utfallet av denne saken er viktig fordi det ikke finnes noe regelverk som konkret tar for seg domenetvister i Norge.

- Internasjonalt og i USA finnes organisasjonene WIPO og ICANN som har sine egne tvisteløsningsorganisasjoner, men de opererer med helt andre vilkår enn det vi gjør i norsk rettspraksis. Vi overlater domenetvister til andre rettsregler, som Markedsføringsloven og Varemerkeloven, mener Nyland og utdyper hvordan det kan være et sentralt spørsmål hvem som skal ha eierskap til Google.no:

- Dette blir et spørsmål om Google Incorporated skal rett til alle domenenavn rundt omkring i verden. Selskapet treffes i utgangspunktet på Google.com, og selv om søkemotoren nå er kjent - kanskje også som et "varemerke - bør jo ikke det gi dem automatisk rett til alt som har med navnet google å gjøre, mener han

- I alle fall gjelder dette så lenge det ikke er snakk om forvekslingsfare på Google.no i forhold til det Google.com driver med til daglig, presiserer advokaten.

SMSfun bruker nemlig websiden Google.no til å selge solbriller (SMSfun-sjef Atle Hauge hevder hardnakket overfor digi.no at han først forvekslet det engelske ordet for støv- og snøbriller - "goggle" - med google). Advokat Nyland kan ikke se at dette innebærer noen form for forvekslingsfare med Googles søkevirksomhet.

- Vi tilbød oss å dele den norske siden med dem og legge inn en lenke til Google.com. Når man ser hvordan de frambyr logoen sin og lenker på de groveste pornosidene på nettet, synes vi det var et OK tilbud. Men det ville de ikke. De vil gjerne ha eierskap til domenet, noe som vi kommer til å nekte dem, sier Nyland.

- Det foreligger ingen annen virksomhet, ei heller andre linker eller liknende fra Google.no. Google Inc. påføres følgelig åpenbart ingen tap, og det finner heller ikke sted krenkelse av Googles immaterielle rettigheter, mener advokaten.

Både han og Atle Hauge sier til digi.no at de kommer til å ta denne saken til topps i det norske rettssystemet, hvis dét blir nødvendig.

Hauge mener det er svært viktig at prinsippet om "førstemann til mølla" sikres som det klare, rettslige utgangspunktet for domenevirksomhet. Han påpeker at 1. februar 2001 var en god stund før Google.com seilet frem som en stor internasjonal aktør innen søk på Internett.

De saksøkte påpeker at Google Inc. på den tiden ikke hadde registrert firmanavn i Norge og ikke hadde de varemerkebeskyttet sitt merkenavn i det norske markedet.

Det er advokatfirmaet Onsagers AS, som har spesialisert seg på patentrettigheter og varemerkebeskyttelse, som fører saken for Google Inc.

De vil ikke uttale seg til digi.no før firmaet eventuelt har fått tillatelse fra sin amerikanske klient.

Til toppen