Abonner
JUSS OG SAMFUNN

Google saksøkes for defekte apper

Manglende forhåndskontroll og kort refusjonstid kan ende i retten.

"Learn Chinese Mandarin Pro" er blant applikasjonene som saksøkerne angret på å ha kjøpt.
"Learn Chinese Mandarin Pro" er blant applikasjonene som saksøkerne angret på å ha kjøpt.

Kombinasjonen av manglende kvalitetskontroll og kort refusjonstid i Google Play (tidligere Android Market) har bidratt til at Google nå saksøkes av to innbyggere i California. De to har uavhengig av hverandre kjøpt applikasjoner til Android og senere oppdaget at applikasjonene ikke virket. Begge skal «kort tid» etter ha forsøkt å få refundert beløpet, uten å lykkes. Dette skriver PaidContent.

Google praktiserer en refusjonstid på bare 15 minutter etter at applikasjonen er lastet ned. Innen denne tiden kan kunden angre kjøpet av applikasjonen og få pengene igjen.

Men en del opplever dette som veldig kort tid, særlig fordi refusjonstiden fram til desember 2010 var på 24 timer.

De to misfornøyde Google-kundene søker så om erstatning, ikke bare på egne vegne, men også på vegne av alle innbyggere i California som har kjøpt defekte Android-applikasjoner. Av beløpet de to har betalt for de defekte applikasjonene, har Google behold 30 prosent i provisjon.

Ifølge PaidContent er det ferske søksmålet, som kan leses her, basert på California lover om garantier og konkurranse.

    Les også:

Les mer om: