Google ser ut til å slippe tiltale

Meisler ut avtaler med konkurransemyndighetene i EU og USA.

EUs konkurransekommissær Joaquin Almunia har lagt opp et løp der Google kan føye seg for EUs krav og unngå en langvarig prosess tilsvarende den Microsoft har viklet seg inn i.
EUs konkurransekommissær Joaquin Almunia har lagt opp et løp der Google kan føye seg for EUs krav og unngå en langvarig prosess tilsvarende den Microsoft har viklet seg inn i. (Bilde: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images / All Over Press)

Meisler ut avtaler med konkurransemyndighetene i EU og USA.

Konkurransemyndighetene i USA og EU har siden 2010 etterforsket Google for mulige misbruk av monopolstilling innen søk. EU-kommisjonens konkurransekommissær og det amerikanske konkurransetilsynet FTC (Federal Trade Commission) har koordinert synspunkter og informasjon. Tirsdag hadde EUs konkurransekommissær Joaquin Almunia samtaler med Googles styreleder Eric Schmidt.

Referater i europeisk og amerikansk presse, samt en pressemelding fra Almunia, tyder på at Google er i ferd med å forhandle seg fram til ordninger som innebærer at de kan slippe tiltale, både i EU og USA.

Google og EU
I meldingen sier Almunia at han har bestemt seg for å videreføre en prosess med Google med tanke på å inngå en avtale.

– Siden vi innledet våre samtaler med Google i juli, har vi i stor grad redusert forskjellene mellom våre synspunkter rundt mulige måter å løse de fire områdene der kommisjonen har meldt sin bekymring.

Det første av disse områdene er selve utgangspunktet for granskningene i både EU og USA. I tillegg til sin allmenne søketjeneste har Google egne emnespesifikke («vertikale») søketjenester, for eksempel innen reiser. Google mistenkes for å manipulere treffene i sin allmenne søketjeneste slik at deres egne emnespesifikke søketjenester kommer høyere opp på trefflistene enn konkurrentenes tjenester. Googles konkurrenter innen emnespesifikke søk klage over at de altfor ofte kom svært langt ned på trefflistene, og at dette ikke kunne skjedd dersom Googles rangeringsalgoritme hadde blitt brukt på vanlig vis.

De tre øvrige områdene som EU er bekymret for er:

  • Måten Google anvender og viser innhold fra tredje part på sine emnespesifikke søketjenester
  • At Google krever eksklusivitet når de leverer søkebaserte annonser til andre nettsteder
  • Begrensninger i muligheten til å overføre markedsføringskampanjer fra AdWords til tilsvarende tjenester fra Googles konkurrenter.

Almunia sier at på grunnlag av framgangen i samtalene med Google, har han bedt Google utarbeide en erklæring med forpliktende tilsagn om framtidig praksis på disse fire områdene. Han venter å motta denne erklæringen i løpet av januar 2013.

Når Google har levert denne erklæringen til EU, vil Almunia formulere EUs «forberedende vurdering» («Preliminary Assessment»), med en formell gjennomgang av EUs syn. Google skal så legge denne vurderingen til grunn for en serie formelle forpliktelser. Disse skal deretter «markedstestes» før EU utarbeider en endelig avgjørelse som klargjør hvordan Google skal oppføre seg på de fire områdene nevnt ovenfor.

Google og USA
I USA har FTC latt to anonyme kilder orientere utvalgte aviser, blant dem New York Times og Wall Street Journal, om den siste utviklingen i saken mot Google. FTCs bekymring gjelder de samme områdene som EU. Amerikanerne er i tillegg opptatt av Google forplikter seg til å lisensiere mobilpatentene de overtok ved kjøpet av Motorola, på rimelige vilkår.

I forrige uke ga FTC signaler om at Google saken ville løses innen nyttår på grunnlag av en forpliktende erklæring fra Google. Dette skal ha skapt stor forargelse hos dem som opprinnelig meldte Google til konkurransemyndighetene for brudd på antitrustlover. De krever en kraftigere reaksjon.

Nå sier FTC at de må grundigere til verks. Det antydes at saken vil løses i midten av januar ved at FTC utsteder et «dekret om samtykke» («consent decree») som forplikter Google til å følge en pålagt praksis på alle fire områder samt i patentsaken.

I både EU og USA ser det altså ut til å gå mot minnelige ordninger framfor langvarige rettsprosesser.

Å slippe en langvarig rettslig prosess er fordelaktig for alle. Fordelen for myndighetene er rask iverksettelse av tiltak for å gjøre slutt på en situasjon der loven muligens brytes. Fordelen for Google er at man slipper harde straffetiltak – EU kan gi bot på opptil ti prosent av årsomsetningen – og faren for å stemples som lovbryter.

Til toppen