Google skal avvikle Chrome-apps for de aller fleste

Berører ikke Chrome OS.

Chrome-støtten for apper fra Chrome Web Store skal fjernes helt innen halvannet år. Det eneste unntaket er på Chrome OS-baserte enheter.
Chrome-støtten for apper fra Chrome Web Store skal fjernes helt innen halvannet år. Det eneste unntaket er på Chrome OS-baserte enheter. (Bilde: digi.no)

Berører ikke Chrome OS.

Google kunngjorde før helgen at selskapet planlegger å fjerne støtten for Chrome Apps i tre av de fire operativsystemene hvor slike applikasjoner er tilgjengelige i dag. 

Chrome Apps ble lansert for tre år siden som en form for installerbare webapplikasjoner. Det finnes to typer, hosted apps og packaged apps

Mens det førstnevnte egentlig bare er vanlige webapplikasjoner som gjort tilgjengelige via Chrome Web Store (Chrome Nettmarked). Packaged apps kjøres lokal på datamaskinen, har brukergrensesnitt basert på webteknologi, men er tettere integrert med det underliggende operativsystemet enn det som til nå har vært mulig med vanlige webapplikasjoner. 

1 prosent

Google opplyser at det vare er rundt 1 prosent av brukerne av Windows, OS X og Linux som aktivt bruker packaged apps. Så at de forsvinner, vil ikke utgjøre noe stort savn hos de aller fleste. Google har ikke oppgitt hvor mange som bruker hosted apps, men i praksis er dette vanlige webapplikasjoner som man også kan besøke direkte.

Chrome Apps vil støttes som før av Chrome OS. Men fra et ennå ikke kunngjort tidspunkt utpå høsten, vil alle nye Chrome-apper som publiseres i Chrome Web Store, bare kunne kjøres i Chrome OS. Eksisterende apper vil fortsatt være tilgjengelige for alle plattformer, og de vil fortsatt kunne oppdateres. 

Neste trinn av utfasingen vil skje i andre halvdel av 2017. Fra da av vil det ikke lenger være noen Chrome-apper tilgjengelig når Chrome Web Store vises på datamaskiner med Windows, OS X eller Linux. Chrome-utvidelser og -temaer vil fortsatt være tilgjengelig.

2018

Til slutt, i begynnelsen av 2018, vil støtten for Chrome-apper ikke lenger kunne startes på de tre plattformene. Dermed blir Chrome OS den eneste plattformen for kjøring av Chrome-apper. 

Google oppfordrer utviklerne av dagens Chrome-apper til å gjøre dem tilgjengelige som vanlige webapplikasjoner. Siden Chrome-appene ble lansert i 2012, har alle moderne nettlesere fått langt mer funksjonalitet, og mye planlegges fortsatt. 

Alt i alt kan man vel si at Chrome Apps i liten grad har vært i stand til å true posisjonen til verken vanlige desktop-applikasjoner eller Windows-appene som ble innført med Windows 8, noe som skal ha vært en del av målet. 

På Chrome OS er situasjonen en annen, men bare inntil operativsystemet for alvor får støtte for Android-apper. 

Kommentarer (5)

Kommentarer (5)
Til toppen