Google skal endre lisensbetingelser

Krever retten til å offentliggjøre epost som du skriver gjennom nettleseren Google Chrome.

Google skal endre lisensbetingelser

Krever retten til å offentliggjøre epost som du skriver gjennom nettleseren Google Chrome.

Så og si all programvare kommer med det som gjerne kalles en EULA, en End User License Agreement.

Hver gang man installerer et program så må man som regel bekrefte at man har lest, forstått og akseptert denne. Det gjør imidlertid de færreste, noe som trolig skyldes et veldig uoversiktlig juridisk språk.

På svært utbredte programmer er det alltid noen som tar seg bryet, og spesielt hvis programmet kommer fra en så stor aktør som Google. På grunn av selskapets unike posisjon påinternett, er det mange som er skeptisk til selskapets makt og det settes derfor et særlig søkelys på de hvis noen av de juridiske avtalene fremstår som urimelig ubalanserte.

Det gjorde de i tilfellet med Googles nettleser Chrome. Deler av avsnitt 11.1 i Chrome's EULA lyder slik:

Ved å sende inn, poste eller vise innhold gir du Google en ikke-tidsbegrenset, ugjenkallelig, verdensomspennende, vederlagsfri og ikke-eksklusiv lisens til å gjengi, tilpasse, endre, oversette, publisere, fremføre offentlig, vise offentlig og distribuere det innholdet du sender inn, poster eller viser på eller gjennom tjenestene.

Spesielt delen om å fremføre innholdet offentlig bør være betenkelig for alle som bruker nettleseren til å skrive epost på nettbaserte tjenester som for eksempel GMail.

Nå er det særdeles tvilsomt at Google noensinne ville finne på å kreve disse rettighetene for innlegg, eposter og annet som en bruker laster opp gjennom nettleseren, men en justering er nødvendig, og nå lover Google at den vil komme ganske snart.

- For å gjøre det enkelt for våre brukere, forsøker vi å bruke de samme juridiske betingelsene for mange av våre produkter. Noen ganger, som i tilfelle med Google Chrome, kan det resultere i betingelser som ikke passer godt for et produkt. Vi jobber med å fjerne en del av innholdet i i seksjon 11 av betingelsene, skriver Google i et svar til CNet News.

Til syvende og sist har verken den opprinnelige teksten eller den kommende justeringen mye å si. I praksis er det nok heller bare nok et grelt eksempel på hvor galt det kan bære av sted når juristene tar fullstendig over.

Her er den norske utgaven av den kontroversielle seksjon 11 i sin helhet:

11. Innholdslisens fra deg

11.1 Du beholder opphavsrett og alle andre rettigheter du allerede har, til innhold som du sender inn, poster eller viser på eller gjennom tjenestene. Ved å sende inn, poste eller vise innhold gir du Google en ikke-tidsbegrenset, ugjenkallelig, verdensomspennende, vederlagsfri og ikke-eksklusiv lisens til å gjengi, tilpasse, endre, oversette, publisere, fremføre offentlig, vise offentlig og distribuere det innholdet du sender inn, poster eller viser på eller gjennom tjenestene. Denne lisensen gis utelukkende for at Google skal være i stand til å vise, distribuere og markedsføre tjenestene, og kan tilbakekalles for enkelte tjenester i henhold til bestemmelsene under tilleggsvilkårene.

11.2 Du samtykker i at denne lisensen omfatter Googles rett til å gjøre slikt innhold tilgjengelig for andre bedrifter, organisasjoner og personer som Google har forhold til, for tilgjengeliggjøring av syndikerte tjenester og å bruke slikt innhold i samband med levering av slike tjenester.

11.3 Du er innforstått med at Google ved utføring av de nødvendige tekniske tiltak for å levere tjenester til sine brukere, kan (a) overføre eller distribuere ditt innhold over forskjellige offentlige nettverk og i ulike medier og (b) gjøre slike endringer i innholdet som er nødvendig for at det skal være egnet for de tekniske spesifikasjonene for tilkobling av nettverk, enheter, tjenester eller medier. Du samtykker i at denne lisensen skal tillate Google å utføre slike handlinger.

11.4 Du bekrefter og garanterer overfor Google at du har alt av rettigheter og fullmakter og myndighet som kreves for å gi slik lisens.

Hele Google Chrome's EULA finner du her.

    Les også:

Til toppen