Google skal «indeksere» menneskekroppen

Vil bruke datakraft til å forebygge sykdommer.

Google skal «indeksere» menneskekroppen
Menneskekroppen er uhyre komplisert. Nå ønsker forskere ved Google å bruke selskapets massive dataanlegg til bekjempelse av sykdommer. Bilde: PantherMedia / tsuneo

Wall Street Journal kunne i slutten av forrige uke avsløre et til nå ukjent og forholdsvis nytt prosjekt tilknyttet den mest langsiktige av Googles forskningsavdelinger, Google X. Prosjektet kalles for Baseline Study og dreier seg om å samle inn anonym gen- og molekylærinformasjon fra mennesker med håp om å kunne danne et så komplett bilde som mulig av hvordan et friskt menneske bør være.

Prosjektet ledes av Andrew Conrad, en molekylærbiolog som tidligere var forskningssjef LabCorp. Conrad er mest kjent for sitt pionerarbeid innen billig og automatisert HIV-testing av blod fra blodgivere. Han ble ansatt av Google i fjor. Siden da skal han ha bygd opp et team på nærmere hundre eksperter innen en rekke fagfelt. Gruppen kalles for Google X Life Sciences Team, og skal være den samme som presenterte en smart kontaktlinse tidligere i år. Noen av personene er presentert her.

Håpet med prosjektet skal være å bidra til at forskere kan oppdage farlige sykdommer som hjertelidelser og kreft på et langt tidligere tidspunkt, slik at medisin i større grad kan skyves i retning av forebygging av sykdommer i stedet for behandling.

– Tanken om å adressere problemer proaktiv i ethvert komplekst system har alltid vært der. Det er ikke revolusjonerende. Vi spør bare spørsmålet: Dersom vi virkelig ønsker å være proaktive, hva må vi vite? Du trenger å vite hvordan den velfungerende tingen ser ut, forteller Conrad til Wall Street Journal.

Google vil bruke selskapets massive dataanlegg til å forsøke å finne mønstre, eller biomarkører («biomarkers» på engelsk), som er skjult i informasjonen. Dette håper forskerne at kan brukes til å gjenkjenne sykdommer på et tidlig stadium.

– Til nå er de fleste av biomarkørene som har blitt oppdaget relatert til sykdommer på et sent stadium, siden de fleste studier fokuserer på syke pasienter. Forskere har forsøkt å bruke disse til å oppdage sykdommer tidligere, men med blandet hell, forteller Sam Gambhir, leder for radiologiavdelingen ved Stanford University, til Wall Street Journal. Han deltar også i Baseline-studien til Google.

Prosjektet framstår som et sprang ut i det ukjente. Verken Gambhir eller Conrad forventer noe stort gjennombrudd med det første. I stedet ser man for seg å kunne oppnå mange små framskritt på veien. I så måte er prosjektet ganske typisk for Google X.

Til Wall Street Journal opplyser Google at informasjonen fra prosjektet, som så langt er hentet fra 175 mennesker, men som skal være til flere tusen, er anonym og at den kun vil bli brukt til medisinske og helsemessige formål. Dataene vil ikke bli delt med forsikringsselskaper.

Likevel har forskere kommet med kritiske spørsmål til Googles prosjekt. Men foreløpig handler dette mest om hva Google ikke har sagt noe om, for eksempel i hvilken grad selskapet vil dele resultatene av prosjektet med andre, personvernet knyttet til DNA og den tross alt begrensede mengden personer som ventes å delta i prosjektet.

Det er ukjent hva Google håper å kunne tjene økonomisk på dette og flere andre Google X-prosjekter. Men det opprinnelige målet for Google var å organisere all informasjon i verden, for å kunne gjøre den universelt tilgjengelig og nyttig. I så måte er dette prosjektet en videreføring av den visjonen.

Forøvrig har Google-sjef Larry Page sagt at alt hemmeligholdet rundt personers sykdommer fører til at forskning på sykdommene hemmes.

– Dersom vi delte helsedata på tvers av Europa og USA, tror jeg at det ville redde 10 000 menneskelig hvert år. Om 10 eller 20 år fra nå kommer vi kanskje til å gjøre dette, men i mellomtiden dør mennesker, sa Page tidligere i år til Financial Times.

Dette er tanker Page har gjort seg de siste årene, omtrent samtidig som at han i fjor fortalte om sin egen lidelse, lammelse av begge stemmebåndene.

    Les også: