Google slås av Kinas motstykke

Google slås av Kinas motstykke

Det kinesiske søkemotorselskapet Baidu har allerede tatt 62 prosent av det kinesiske markedet.

Søkegiganten Google leder an i hele det vestlige markedet, men i Asia er den kinesiske søketjenesten Baidu.com blitt en klar markedsleder. Baidu har allerede 62 prosent av det kinesiske markedet for internettsøk.

Internasjonale investorer har nå stor tro på det kinesiske søkeselskapet, og satser flere milliarder kroner på at de lykkes internasjonalt, skriver Dagens Næringsliv.

Google på sin side har tapt markedsandeler det siste året, og ligger på andreplass med 23,5 prosent, ned fra 32 prosent.

Baidu har tilsvarende konsept som Google, der annonsører betaler for å bli knyttet opp mot søkerresultatene. Det antas at Google bare i Norge kan ha 120 millioner kroner i reklameinntekter.

Men man ser for seg en eksplosiv vekst i annonsemarkedet for søketjenester. I 2005 var et totale markedet på 91 millioner dollar, og om fire år vil markedet være verdt 10,4 milliarder kroner, hevder Credt Suisse.

Baidu har et klart fortrinn i forhold til vestlig tankegang ved å tekkes Kinas ønske om å utvikle ny teknologi for å oppnå bedre statlig kontroll med blogging og bruken av søketjenester.

Kina har i dag verdens mest avanserte kontrollsystem for å hindre såkalt misbruk av moderne kommunikasjonsmidler.

Til toppen