Google søker lisens for å levere kart i Kina

Nye offentlige regler begrenser muligheten til å publisere kart med interaktive tjenester.

Google søker lisens for å levere kart i Kina

Nye offentlige regler begrenser muligheten til å publisere kart med interaktive tjenester.

Ifølge Wall Street Journal har Google bestemt seg for å søke en ny type lisens som kinesiske myndigheter krever av alle som skal levere karttjenester over Internett.

Ifølge den offisielle kinesiske nyhetstjenesten China Tech News publiserte det offisielle kartverket (State Bureau of Surveying and Mapping of China) nye retningsliner for kartpublisering 17. mai, døpt «Internet Map Service Professional Standards». Kartverket vil innvilge de første lisensene i løpet av juni i år. Selskaper som ved utgangen av 2010 leverer karttjenester uten gyldig lisens, vil være gjenstand for rettslig forfølgelse, understrekes det.

Utgangspunktet for de nye reglene er at bare lisensierte kinesiskeide bedrifter skal ha anledning til å vise og generere kart på sine nettsteder.

Andre nettsteder vil måtte innhente spesiell tillatelse for å vise kart, og vil bare ha anledning til å vise kart som er godkjent av myndighetene. Det er første gang myndighetene eksplisitt regulerer kart som vises på enheter beregnet på tjenester fra det mobile Internett.

Myndighetene anfører at nye regler er nødvendig for å sikre karttjenestenes kvalitet, og for å hindre brudd på den nasjonale sikkerheten. Det er for eksempel ikke anledning til å tilby kart som gir oversikt over plasseringen av militære anlegg.

Googles karttjeneste har hittil vært tilgjengelig i Kina på samme vilkår som i andre land, og opplever et sterkt økende antall brukere.

De nye reglene kan være vanskelig å følge, siden de pålegger Google medansvar for regelbrudd begått også av brukerne, for eksempel hvis noen lager en mashup som viser plasseringen av militære anlegg. Også tjenester som i andre land betraktes som uskyldige, kan falle inn under kinesiske regler om sikkerhet og offentlig ro og orden.

Google har ikke villet kommentere søknaden, annet enn ved å understreke at de har som prinsipp å følge lover og regler i alle land der de driver forretning.

Observatører tror det ikke er gitt at Google får lisens, selv om de formelt sett skulle oppfylle alle punktene i det nye regelverket.

Google har siden nyttår flyttet sine søketjenester ut av Kina i protest mot sensurbestemmelser, og bedt myndighetene i EU og USA tale deres sak overfor regjeringen i Beijing.

    Les også:

Til toppen