Project Treble

Google splitter Android i to

Skal kunne redusere i alle fall ett av plattformens største problemer.

Google deler Android i to for gjøre det enklere å oppgradere for enhetsleverandørene.
Google deler Android i to for gjøre det enklere å oppgradere for enhetsleverandørene. (Bilde: Kham Tran/Flickr, CC BY 2.0)

Skal kunne redusere i alle fall ett av plattformens største problemer.

Den neste versjonen av Googles Android-operativsystemet vil inkludere den kanskje største, strukturelle endringen siden systemet ble lansert. Fredag i forrige uke fortalte selskapet om Project Treble, som handler om å dele operativsystemet i to separate deler, som er koblet sammen gjennom et nytt grensesnitt. 

De fleste som har hatt en Android-enhet, kjenner til at det i beste fall tar lang tid fra Google kommer med en ny Android-versjon til denne versjonen gjøres tilgjengelig på enheter fra andre leverandører enn Google selv. 

Maskinvarespesifikke modifikasjoner

Årsaken til dette er at Android-kildekoden som Google tilbyr, ikke inkluderer alle de modifikasjonene som både brikkesett- og enhetsleverandørene gjør i Android-kildekoden hver gang det kommer en ny versjon, og til ulike typer maskinvare. 

Dette er ressurskrevende arbeid, noe som ofte fører til at leverandørene ikke ser seg tjent med å gjøre dette til mange enheter, eller bare over en ganske kort periode. Men enkelte tilbyr i alle fall de viktigste oppdateringene, nemlig sikkerhetsfiksene som Google utgir hver måned.

Det er i dag mange trinn en Android-utgivelse skal gjennom før den eventuelt blir tilgjengelig for sluttbrukernes enheter. Med Project Treble håper Google å kunne forenkle denne prosessen.
Det er i dag mange trinn en Android-utgivelse skal gjennom før den eventuelt blir tilgjengelig for sluttbrukernes enheter. Med Project Treble håper Google å kunne forenkle denne prosessen. Bilde: Google

 

Slik vil Android O og nyere være inndelt på framtidige Android-enheter.
Slik vil Android O og nyere være inndelt på framtidige Android-enheter. Bilde: Google

Med Project Treble ønsker Google å kunne gjøre arbeidet med å tilby nye Android-versjoner til eksisterende enheter, en hel del enklere for maskinvareleverandørene. 

Nytt grensesnitt

Det handler om å skille ut den delen av operativsystemet som maskinvareleverandørene modifiserer, fra den delen som kalles for Android OS framework. I dag finnes det ikke noe formelt grensesnitt mellom disse to delene, men dette skal komme i Android O-utgaven. Developer Preview-utgaven av Android O har allerede tatt i bruk den nye arkitekturen, men tilsynelatende kun på Googles Pixel-mobiler. 

Project Treble-arkitekturen vil tas i bruk av helt nye mobiler som lanseres med Android O installert. Hva som vil være tilfellet med eldre modeller, er uklart. 

Testsuite

For å sikre at de to delene er kompatible med hverandre, er det altså utviklet et formelt grensesnitt mellom disse. Dette vil bli ledsaget av en testsuite, Vendor Test Suite (VTS), som har mye felles med den testsuiten (CTS – Compatibility Test Suite) som Google tilbyr for å sikre at API-ene som enhetene tilbyr app-utviklere, er i henhold til spesifikasjonen, Android Compatibility Defininition Document

I alle fall i teorien skal dette bety at nye versjoner av Android OS framework kan rulles ut til enhetene uten at enhetsleverandørene må gjøre noen endringer i sin egen kode. Det bør kunne bety at enhetsleverandørene kan rulle ut nye Android-versjoner betydelig raskere enn tidligere, men kanskje også til flere modeller enn i dag, siden det skal være mindre ressurskrevende å få dette til. 

Flytter mer til AOSP

Google opplyser for øvrig at selskapet ønsker at enhets- og brikkeleverandørene flytter de modifikasjonene de gjør i den underliggende delen, opp i kodebasen til Android Open Source Project (AOSP). Dette kan for eksempel være funksjonalitet som gjelder for en mobiloperatør i et enkeltland. 

– For eksempel har Sony og Qualcomm bidratt med dusinvis av funksjoner og hundrevis av feilfikser til Android O, slik at de ikke lenger behøver å tilpasse disse endringene til hver nye Android-utgivelse, skriver Google. 

Selskapet skriver også at Android O skal lanseres til sommeren. Hele dokumentasjonen om Project Treble skal gjøres tilgjengelig da, men man kan nok vente at selskapet vil komme med mer informasjon under Google I/O-konferansen som starter den 17. mai.

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)
Til toppen