Google taper terreng innen nettannonser

En eksplosjon av nye annonsenettverk har kapret andeler fra både DoubleClick og AdSense.

Google taper terreng innen nettannonser

En eksplosjon av nye annonsenettverk har kapret andeler fra både DoubleClick og AdSense.

I november 2007 dukket California-selskapet Attributor opp som ny aktør innen sporing av innhold på web. Forretningsideen er å hjelpe innholdsprodusenter til å sikre seg de annonseinntektene de har krav på. På kundesiden har de nyhetsbyråer som Reuters, Deutsche Presse Agentur og CondéNet, og aviser som Financial Times.

Attributor følger derfor også med i virksomheten til aktører som plasserer annonser på innholdssider, det vil si blant annet Google – med tjenestene DoubleClick og AdSense – Yahoo og Microsoft.

Selskapet har hittil publisert to rapporter som analyserer markedet for formidling av nettannonser. En kom i mars, med tall fra januar. Den andre kom i helgen, med tall fra oktober. Attributor tråler flere titalls millioner domener, og finner ut hvor mange unike brukere hver annonseformidler har nådd fram i løpet av måneden.

De to rapportene kan ikke brukes til å se den samlede veksten på markedet for formidling av annonser på nett: Tallet på gjennomgåtte domener økte fra 68 millioner til 75 millioner fra januar til oktober, og det samlede tallet for unike brukere økte fra 3,14 milliarder i mars til 5,76 milliarder i oktober. Økningen på unike brukere er over 83 prosent: Den gjenspeiler i større grad at Attributor er blitt flinkere til å samle inn data enn at det totale brukertallet har vokst så kolossalt.

Det er derimot rimelig grunn til å anta at fordelingen av unike brukere per annonseformidler er representativt, og at tallene følgelig kan brukes til å sammenlikne utviklingen av markedsandelene til hver av dem fra mars til oktober i år.

Her er det noen virkelige overraskelser.

Slår man sammen DoubleClick og AdSense, får man følgende utvikling:

De tre antatt største, Google, Yahoo og Microsoft, går med andre ord alle kraftig tilbake. Tilbakegangen for Microsoft er så stor at de er forbigått av Revenue Science og AOL, og kommer så vidt høyere enn ValueClick. Sekkeposten «andre» har en framgang som er nærmest mistenkelig. Man kan være fristet til å trekke i tvil hvor representativ januarmålingen til Attributor kan ha vært. Selskapets kundeliste tyder på at det nyter stor tillit blant solide aktører som betaler for deres tjenester, hvilket skulle tale for at deres tall er seriøse.

Attributor mener selv at deres tall for markedsandeler i januar og oktober er sammenliknbare, og viser til at det har i løpet av 2008 skjedd en «eksplosjon av nye annonsenettverk».

Det at en aktør som har vært på banen siden 2000, Revenue Science, plutselig har greid det kunststykket å vokse forbi Microsoft innen et felt som giganten fra Redmond betrakter som strategisk viktig, kan også uttrykke en annen viktig tendens innen annonsenettverk. Revenue Science har spesialisert seg på å levere annonser ikke etter kontekst, altså innholdet på en gitt nettside, men etter leserens adferd på nettet. De gjør det med andre mulig for annonsører å nå bestemte målgrupper. De viser til undersøkelser fra Jupiter Research som tyder på at at målgruppeannonsering kan være opptil 22 prosent mer effektivt enn kontekstannonsering. Som kjent er Googles spesialitet kontekstannonsering.

Det går fram av Attributors tall at fordelingen mellom de to Google-tjenestene DoubleClick og AdSense har endret seg: I januar var AdSense størst, med 35,3 prosent markedsandel mot 34,3 prosent for DoubleClick. I oktober er DoubleClick klart størst, med en andel på 30,7 prosent mot 25,8 prosent for AdSense. Attributor peker på at DoubleClick og AdSense dominerer på hvert sitt område: DoubleClick er størst på de største innholdsstedene, mens AdSense er størst blant de mindre. Attributor trekker skillet mellom liten og stor ved en million unike brukere per måned.

Her er markedsandelene for oktober, fordelt på store og små nettsteder:

Utvikling, slik den gjenspeiles i tallene til Attributor, viser at Google har et solid grep om markedet for formidling av nettannonser, men at det fortsatt er rom for konkurranse. Det er også interessante kjøpskandidater for Yahoo og Microsoft som kan hjelpe den til å styrke seg i konkurransen med Google.

    Les også:

Til toppen