Google tapte første runde mot norsk domenekaprer

Google Inc. liker dårlig at et norsk selskap har kapret Google.no. Første runde i det norske rettssystemet ga imidlertid null treff for det berømte søkeselskapet.

Google Inc. liker dårlig at et norsk selskap har kapret Google.no. Første runde i det norske rettssystemet ga imidlertid null treff for det berømte søkeselskapet.

Amerikanske Google Inc står bak en av mest populære søketjenestene på Internett, Google.com. Størrelsen og populariteten hjalp imidlertid lite da selskapet, gjennom det norske advokatfirmaet Onsagers AS, ba om at bruken av det norske domenet måtte opphøre umiddelbart.

Les saken på digi.no her:

Byfogd Anne Vinje ved Oslo Namsrett sa i forrige uke imidlertid blankt nei til en begjæring om midlertidig forføyning. I tillegg til at det norske selskapet SMSfun får lov å drive Google.no videre, må Google Inc. ut med 66.140 kroner i saksomkostninger til SMSfun.

Vinje gikk ikke med på at den norske virksomheten er så forulempende at den skader Google Inc sitt renommé.

Amerikanerne har hevdet at det norske selskapets bruk av www.google.no er i strid med både norsk varemerkelovgiving og Markedsføringsloven. Google påberoper seg paragraf 1 i Markedsføringsloven som går på 'god forretningsskikk' og paragraf 2 i samme lov med påstand om at sidene gir en uriktig/villedende fremstilling av hva internettbrukerne egentlig tror de går inn på.

SMSfun har den siste tiden hatt salg av solbriller liggende inne på Google.no, men ledet brukerne inntil nylig inn på en hjemmeside med blinkende blålys hvor du fikk tilbud om å unngå forenklet forelegg. Derfra har brukerne kunnet gå inn på siden Politiet.net, en tjeneste eid av SMSfun som tidligere har fått medieoppmerksomhet gjennom et tilbud om varsling av radarkontroller i Norge.

Les mer om Politiet.net her:


Google Inc. registrerte GOOGLE som varemerke i Norge gjeldende fra 5. desember 2001 og begynte å jakte på Google.no i mars 2002. Da krevde det amerikanske selskapet at nordmennene måtte slette domenenavnet og gikk til rettslig skritt da SMSfun ikke gikk med på dette.

Det norske selskapet påberoper seg at 'først-til-mølla'-prinsippet må gjelde og at det ikke må være slik at selskap som har registrert toppdomener som .com, .org eller.net automatisk får tilgang til et nasjonalt domene. SMSfun mener at Google på tidspunktet da Google.no ble registrert hos den norske administratoren NORID (februar 2001) ikke var spesielt kjent i Norge, ikke hadde registrert firmanavnet i Norge, ikke hadde varemerkebeskyttet navnet sitt og ikke hadde lagt ned noen særlige ressurser på markedsføring av navnet.

Dessuten viser SMSfun til at det driver ulike virksomheter på de to nettstedene, Google Inc. med søketjenester og SMSfun med salg av solbriller på Google.no.

Da frislippet av .no-domener kom i Norge i februar 2001, tok blant andre daglig leder i SMSfun Atle Hauge en sveip over attraktive domener og sikret seg 300 no-domener som umiddelbart ble lagt ut for salg.

I sin anføring til Namsretten sier advokat Espen Nyland, som representerer Hauge, at klienten hans ikke fikk solgt domenet, eller noen av de andre domenene, og forklarte hvorfor akkurat Google.no var blant navnene som Hauge valgte ut blant 300 i sitt domeneraid:

"De festet interesse for blant annet google, som de assosierte med solbriller".

Den amerikanske motparten har på sin side notert at solbrillesalget på Google.no først kom i gang dagen før rettsmøtet den 7. november i år.

"Google Inc. vil....ikke at deres renommé og markedsstilling skal kobles mot salg av disse solbrillene, og ønsker ikke komme i en situasjon som her hvor deres varemerke og kjennetegn benyttes aktivt av andre for å skaffe seg kunder", uttalte advokatselskapet Onsagers på vegne av sin klient.

Onsagers mener videre at nordmennen ødelegger tillit når SMSfun benytter navn og varemerke og "gir inntrykk av å ha en tilknytning til Google Inc."

Byfogd Anne Vinje kjøpte imidlertid ikke denne argumentasjonen og mente at midlertidig forføyning ikke var nødvendig for å avverge vesentlig skade eller ulempe for merkenavnet Google. Vinje viser i sin uttalelse til at de varer og tjenester som Google.com selger er en søkemotortjeneste som er gratis for alle. I tillegg inviterer amerikanerne andre hjemmesideinnehavere til å lenke til www.google.com, uten å ha full kontroll på hvilke aktører og hjemmesider som tilbyr disse lenkene.

Vinje trekker frem motpartens påstand om at pornonettsteder lenker til Google.com. SMSfun har i tillegg sagt at de har vært villig til å tilby halve førstesiden av Google.no til Google Inc. - som dermed kan lage sitt eget innhold og lenke videre til Google.com.

Vinje avslutter sin konklusjon med at "...retten kan ikke se at Google Inc. har påvist eller konkretisert at det foreligger en vesentlig skade eller ulempe ved SMS Fun AS sin bruk av domenenavnet." Hun mener renomméet til Google.com ikke vil "bli vesentlig skadet i den tid det tar å anlegge søksmål og prøve saken i rettsystemet på vanlig måte".

Dermed får SMSfun selge solbriller på Google.no inntil en eventuell rettssak kommer opp en eller annen gang neste år.

Til toppen