Google har snudd på flisa, og skal nå sensurere resultater for enkelte søkeord for europeiske brukere på alle sine domener. (Bilde: Den europeiske unions domstol)

Rett til å bli glemt

Google utvider retten til å bli glemt

Gir etter for det de selv kalte en skremmende trend.

Skremmende trend. Det kalte Google Frankrikes forsøk på å få selskapet til å fjerne enkelte treff fra søkemotoren for franske innbyggere.

Det skulle ikke bare gjelde søk fra Google.fr, noe selskapet gikk med på etter at det ble vedtatt av EU i fjor, men fra alle Googles domener.

Google nektet, og mente at man ikke kunne tvinge et lands sensurregler over på brukere i andre land. I en slik verden ville internett «aldri bli friere enn det minst frie landet».

Franske datamyndigheter, som har gått i bresjen i kampen på vegne av EU og EØS, truet selskapet med bøter  Nå ser det ut som om selskapet har funnet en løsning på problemet.

– Fra midten av februar

Ifølge BBC skal Google detektere europeiske IP-adresser, og deretter filtrere ut resultater fra samtlige av selskapets domener. På den måten blir ikke resultatene blokkert for brukere utenfor Europa.

Etter det BBC erfarer, vil dette bli implementert i midten av februar.

Altså blir det langt fra umulig (*kremt* proxy), men i det minste vanskeligere, å google oss frem til informasjon vi egentlig ikke skal se.

Retten til å bli glemt stammer fra 2006, og skal gi innbyggere i EU og EØS muligheten til å få fjernet informasjon om seg selv fra søkemotorer. Dette kan blant annet gjelde mindre alvorlige kriminelle forhold og ofre for såkalt hevnporno eller usanne rykter.

Til toppen