Google var timer fra stemplet «monopolist»

Det var helt i sisten liten at Google trakk seg fra Yahoo-avtalen i høst.

Google var timer fra stemplet «monopolist»

Det var helt i sisten liten at Google trakk seg fra Yahoo-avtalen i høst.

Tirsdag lot en av advokatene som bisto USAs justisdepartement under arbeidet med å evaluere annonseavtalen mellom Google og Yahoo, seg intervjue av nettmagasinet Am Law Daily: Hogan's Litvack Discusses Google/Yahoo.

Sanford Litvack ble utlånt til departementet i september, fra advokatfirmaet Hogan & Hartson.

Mens ledelsen i Yahoo kjempet innbitt mot budet fra Microsoft, inngikk de i april en avtale om annonsesamarbeid med Google. Partene gjennomførte et kort pilotprosjekt, men sa at de ville utsettelse iverksettelsen til høsten, av hensyn til mulige innvendinger fra myndighetene.

De første signalene om misbilligelse fra departementets side kom i begynnelsen av oktober.

5. november sendte departementet ut en pressemelding med et veldig klart signal om at de ville gå rettens vei for å stoppe avtalen. Departementets gransking viste at avtalen ville gitt samarbeidet en 90 prosent andel av to ulike markeder: annonserelaterte søk, og syndikering av søk.

Litvack forteller at da meldingen gikk ut, hadde departementet informert Google og Yahoo at de ville trekke dem for retten for brudd på monopollovgivningen.

– Vi fortalte dem at vi ville registrere søksmål på et gitt tidspunkt den dagen [5. november]. Tre timer før [dette klokkeslettet], informerte de oss om at de droppet avtalen, sier Litvack i intervjuet.

Litvack forteller videre at departementet hadde bestemt seg for å saksøke Google og Yahoo etter to paragrafer i antitrustloven Sherman Act, nærmere bestemt «Section 1» med et forbud mot avtaler som legger urimelige begrensninger på frihandel, og «Section 2» med et forbud mot å danne eller prøve å danne et monopol.

Google var med andre ord tre timer fra å bli offisielt stemplet som «monopolist» av USAs justisdepartement.

I tillegg til å registrere søksmålet, ville departementet også bedt retten utstede en midlertidig forføyning for å hindre partene fra å sette avtalen ut i livet, forteller Litvack.

Litvack sier at Microsoft, gjennom advokatfirmaet Cadwalader, Wickersham & Taft, var blant aktørene som drev lobbyvirksomhet overfor departementet i forbindelse med avtalen mellom Yahoo og Google.

    Les også:

Til toppen