Google varslet lavere vekstrate

Google varslet lavere vekstrate og opplevde moderat kursnedgang.

Google varslet lavere vekstrate og opplevde moderat kursnedgang.

I går ble det kjent at Google har varslet USAs kredittilsyn Securities and Exchange Commission at det kanskje ikke vil være i stand til å fortsett å vokse i samme fart som hittil.

Fra første til andre kvartal vokste Googles omsetning med 7,5 prosent til 700 millioner dollar. Fra andre til tredje kvartal var veksten 15 prosent til 806 millioner dollar. Fra tredje kvartal 2003 til tredje kvartal 2004 var veksten 100 prosent.

Det Google sier, er med andre ord at det tror omsetningen i inneværende kvartal vil være mindre enn 15 prosent over nivået i fjerde kvartal, og at 100 prosent veksten på årsbasis ikke kan forventes å fortsette. Selskapet mener denne bremsingen av vekstraten er uunngåelig etter som omsetningen vokser og konkurransen skjerpes.

Kursen falt 2,9 prosent til 167,54 dollar da dette ble kjent.

En analytiker sier til Wall Street Journal at børsintroduksjonen og mediekjøret i tredje kvartal bidro til en unormalt høy vekstrate.

    Les også:

Til toppen