Google-verktøy avslører nett-struping

Stiller diagnose på nettleverandøren.

Google-verktøy avslører nett-struping

Stiller diagnose på nettleverandøren.

Internett er en stor og på mange måter uoversiktlig samling med nettverk, hvor ulike aktører kontrollerer sin bit. Selv om aktørene stort sett følger de samme kjørereglene, har debatten om nettnøytralitet vist at dette ikke alltid er eller vil være tilfellet.

Mange mennesker forsker på selve Internett og dets egenskaper. Blant annet gjøres det målinger av kapasitet og muligheter. Spesielt når ting ikke fungerer som forventet, er det selvfølgelig interessant å finne ut hva som kan være årsakene.

Også for vanlige nettbrukere er dette nyttig informasjon. Hvorfor fungerer ikke det ene nettilknyttede programmet, eller hvorfor er BitTorrent-forbindelsen så treg? Dette kan være vanskelig nok å finne ut selv for nettverkseksperter.

Man kan bruke ulike diagnoseverktøy, som sender data mellom brukerens klient og en server som er plassert et annet sted i Internett. Men disse forteller bare noe om akkurat denne ene forbindelsen. Det forskerne mangler, er tilgang til servere som er bredt distribuert i Internett.

Det mener i alle fall Google og en gruppe aktører fra akademiske miljøer som nå har etablert et initiativ som har fått navnet Measurement Lab (M-Lab). Dette er en åpen, distribuert serverplattform som kan brukes av blant annet forskere til å rulle ut måleverktøy for Internett.

Målet til M-Lab er å fremme nettverksforskningen og å gi vanlige mennesker tilgang til nyttig informasjon om deres bredbåndsforbindelser.

På M-Lab-nettstedet heter det at gjennomsiktighet alltid har vært en essensiell komponent i suksessen til Internettt, og at Internett-brukere fortjener å være velinformerte om ytelsen til sin bredbåndsforbindelser.

M-Lab kom i gang etter initiativ fra Google og selskapets hovedevangelist for Internett, Vinton Cerf, som regnes som en av grunnleggerne av det vi i dag kjenner som nettopp Internett.

I et blogginnlegg skriver Cerf at Google gjennom M-Lab-initiativet skal plassere ut 36 servere ved 12 ulike steder i USA og Europa som skal gjøres tilgjengelige for forskere. Dette skal skje tidlig i 2009.

Enkelte bredbåndsforbindelser går i blant med sneglefart. Nå skal kunne du finne ut hvorfor.
Enkelte bredbåndsforbindelser går i blant med sneglefart. Nå skal kunne du finne ut hvorfor. Bilde: Snail traffic jam

Alle dataene som samles inn via M-Lab vil gjøres offentlige tilgjengelige, slik at blant annet andre forskere kan bygge videre på dem. M-Lab er tenkt å være fellesskapsdrevet, og andre selskaper, institusjoner, forskere og brukere ønskes velkommen til å bidra med servere, verktøy og andre ressurser som kan bidra til at plattformen blomstrer.

«Men så langt har man ennå ikke kommet. Foreløpig tilbys tre verktøy som kjøres mot servere i nærheten av Google hovedkvarter i California. Disse verktøyene er rettet mot vanlige bredbåndsbrukere som ønsker å finne vanlige problemer som kan forringe hastigheten over bredbåndsforbindelsen deres.

»

Det er også et verktøy for å sjekke om BitTorrent-forbindelser blokkeres eller strupes. Verktøyet heter Glasnost og er helt klart oppkalt etter et russisk ord som ble ofte brukt av Sovjetunionens leder, Mikhail Gorbatsjov, på slutten av 1980-tallet. Ordet oversettes gjerne med «åpenhet».

Når brukerne benytter disse verktøyene, samles det inn data som forskerne senere kan få glede av. Dessverre har serverne begrenset kapasitet, så for øyeblikket er det flere av verktøyene som ikke fungerer. De tre verktøyene som til nå er utgitt, er alle basert på Java-applets og kan kjøres i nettleseren.

Verktøyene er laget av forskere som deltar i prosjektet. Med på prosjektet er også Open Technology Institute og PlanetLab Consortium.

    Les også:

Til toppen