Google vil by på USAs nye mobile frekvenser

Over nyttår legges en svært tiltrekkende del av USAs mobile frekvenser ut på auksjon.

Google vil by på USAs nye mobile frekvenser

Over nyttår legges en svært tiltrekkende del av USAs mobile frekvenser ut på auksjon.

I dag er siste frist for interessenter til å melde seg på auksjonen der en svært tiltrekkende del av USAs mobile frekvenser skal utdeles. Auksjonen gjelder det såkalte 700 MHz-båndet – fra 698 MHz til 806 MHz – og styres av det amerikanske teletilsynet FCC.

Spektret som skal auksjoneres er inndelt i fem blokker. Blokkenes bredde varierer fra 6 til 22 MHz. Til sammen dekker de 62 MHz. Interessentene kan by på en eller flere blokker.

700 MHz-båndet er en del av det den internasjonale teleunionen ITU kaller «kringkastingsbåndet», det vil si 470 til 862 MHz.

På ITUs World Radiocommunication Conference 2007 (WRC-07) i november ble den øverste delen av kringkastingsbåndet, som hittil har vært avsatt til tv, definert som internasjonalt område for mobilt bredbånd. Bare en av blokkene som skal auksjoneres bort i USA overlapper frekvensene 790 til 862 MHz som ITU har satt av til mobilt bredbånd: Det er den øverste delen av blokk D som går fra 788 til 793 MHz.

I henhold til ITU-reglene kan medlemslandene disponere alle frekvenser fritt så lenge det ikke forstyrrer andre land som bruker frekvensene i henhold til ITUs vedtak.

Det som gjør 700 MHz-båndet så tiltrekkende er at frekvensene tilbyr god rekkevidde, slik at det er rimelig å bygge både infrastruktur – basestasjoner – og brukerutstyr.

Reglene som FCC har definert for auksjonen, slår blant annet fast at alle brukere skal ha rett til å bruke en valgfri klient i det nye nettet, og at de også skal ha anledning til å benytte seg av enhver applikasjon som tilbys for nedlasting i nettet.

Google har ved flere anledninger sagt at de vil by på lisenser i 700 MHz-spektret, men dette ble først offisielt bekreftet fredag. Selskapet sier at den store valgfriheten som brukerne garanteres i det nye nettet er en viktig årsak til at de vil være med på budrunden.

FCCs regler innebærer at listen over de som vil delta i auksjonen ikke kan offentliggjøres før i midten av desember. Da vil det også være klart hvilke blokker hver av interessentene vil få lov til å by på.

Fra og med i dag er det forbudt for deltakerne å ytre seg offentlig om noe som har med tildelingen å gjøre. De har heller ikke lov til å diskutere auksjonen seg i mellom, heller ikke privat.

Selve auksjonen starter 24. januar. Den foregår anonymt. Det innebærer at ikke noe bud vil bli kjent før auksjonen er over. Mens auksjonen foregår er det forbudt for deltakerne å fortelle hvorvidt de fortsatt er med eller ikke.

FCC har satt opp minstepriser for hver blokk. Minsteprisen for den største blokken, blokk C på 22 MHz, er fastsatt til 4,6 milliarder dollar. Hvis ikke auksjonen innfrir minsteprisen, kan FCC bestemme å auksjonere den aktuelle blokken ut på ny.

Eksperter tror auksjonen kan trekke ut i tid, kanskje helt til mars 2008.

I sin erklæring forteller ikke Google hvilke blokker de vil by på. Ifølge Wall Street Journal vil de i hvert fall by på C-blokken, kanskje også andre blokker.

Dersom Google vinner fram med sine bud, kan de velge flere modeller for hva de vil gjøre med sin del av 700 MHz-båndet. De kan selv bli mobiloperatør, de kan leie ut spektret til en etablert mobiloperatør, eller de kan inngå et partnerskap.

Bare Google har bekreftet at de deltar i auksjonen. Trolig vil også store operatører som AT&T og Verizon Wireless være med.

Detaljer om auksjonen er tilgjengelig på denne siden fra FCCs nettsted: Auction 73, 700 MHz Band.

    Les også:

Til toppen