Google vil ha forkjørsrett på web

Før het det at nettet skulle være likt for alle. Google krever nå at det blir likere for dem.

Google vil ha forkjørsrett på web

Før het det at nettet skulle være likt for alle. Google krever nå at det blir likere for dem.

Ifølge et oppslag i Wall Street Journal, har nettgiganten Google tatt kontakt med bredbåndsoperatører med tanke på å få til avtaler som kan sikre høyere hastighet på Google enn på annet innhold: Google Wants Its Own Fast Track on the Web.

Googles framstøt gjenspeiler en trend der tidligere forkjempere for at bredbåndsoperatører skal behandle alle innholdsleverandører likt, er i ferd med å skifte standpunkt.

For eksempel har også Microsoft og Yahoo nylig inngått partnerskap med operatører, der akselerert formidling av eget innhold ser ut til å være et element.

Prosjektet til Google omtales internt i selskapet som «OpenEdge». Idéen er å utplassere Google-servere i operatørenes egne nett. Det vil i praksis si at det etableres en direkte forbindelse for Google-innhold fra operatørene til Google, slik at alt innhold formidlet av Google vil nå brukerne raskere enn annet innhold.

Ifølge avisas kilder har Google bedt operatørene ikke snakke høyt om prosjektet.

En av operatørene som er i samtaler med Google om OpenEdge, sier til avisa at de nøler med å inngå en slik avtale, fordi de er redde for hvordan det amerikanske teletilsynet FCC vil reagere.

FCCs prinsipielle retningslinjer forbyr operatører å favorisere trafikk etter innholdsleverandør. Det innebærer blant annet at en bredbåndsleverandør ikke kan opprette en egen videotjeneste, for så å gi den prioritet i eget nett framfor andre videotjenester.

Bredbåndstilbyderen Comcast ble nylig rammet av straffetiltak fra FCC, fordi de søkte å sinke BitTorrent-trafikk. Comcast har anket denne avgjørelsen, og har høstet sympati fra innholdsleverandører som mener BitTorrent i hovedsak dreier seg om piratkopiering.

Prinsippet om at alt innhold skal formidles likt, går i USA under merkelappen «nettnøytralitet». Fram til noen år siden var det selvsagt at alle innholdsformidlere uttrykte bastant støtte til nettnøytralitet. I 2006 skrev Microsoft til USAs nasjonalforsamling at det var en betingelse for USAs globale ledelse innen internettrelatert teknologi at man holdt fast på prinsippet om nettnøytralitet.

To år seinere er dette endret. Microsoft uttalte nylig at de ikke lenger går inn for nettnøytralitet. De arbeider i stedet for at kongressen skal vedta ny lovgivning der bredbåndsoperatører skal kunne tilby innholdsleverandører tjenester i flere nivåer.

Dette betyr sannsynligvis ikke at en operatør skal kunne nekte å formidle innhold som det ikke betales for. En slik praksis ville drepe hele nettet: Du ville for eksempel ikke kunne lese digi.no med mindre vår tjeneste hadde betalt bredbåndsleverandøren.

Det det betyr er heller at operatører skal ha anledning til å ta seg betalt for å gi noe innhold forkjørsrett.

FCC er et politisk organ, og får ny leder når Barack Obama tar over som USAs president etter George W. Bush. Blant de heteste kandidatene til ny FCC-sjef er den kjente internettjuristen og professoren Lawrence Lessig, en langvarig venn av Obama, og en av hans nærmeste rådgivere omkring teknologi og Internett. En annen av Obamas sentrale rådgivere innen web og teknologi er for øvrig Google-sjef Eric Schmidt.

Politiske observatører har merket seg at Obamas hengivenhet for nettnøytralitet har dabbet noe av de siste månedene. De peker på at dette har skjedd samtidig med at Lessig har skiftet standpunkt, fra standhaftig forsvarer av nettnøytralitet. På en konferanse nylig sa Lessig at innholdsleverandører måtte få anledning til å betale for raskere tjenester. Han understreket at raskere tjenester må være tilgjengelig for alle som ønsker å betale for dem. Han sammenliknet dette med muligheten alle har for å betale mer for at en postpakke skal formidles raskere.

AT&T fikk i 2006 offentlig godkjenning fra FCC for å overta Bell South, mot at de utsatte planer om å tilby raskere innholdsformidling mot betaling.

AT&T har anledning til å fremme ideen på nytt fra midten av 2009. Observatører merker seg at Yahoo har inngått et partnerskap med AT&T innen xDSL, og tror dette kan være kimen til et forsøk fra Yahoo på å oppnå raskere formidling av sine innholdstjenester i AT&Ts nett. De tror Microsofts avtale med AT&T om leveranse av programvareløsningen for AT&Ts internett-tv-tjeneste kan være en faktor i selskapets nye avvisning av nettnøytralitet.

En av grunnene til at bredbåndsselskapene ønsker å kunne levere differensierte tjenester til innholdsleverandører, er at de opplever en voldsom trafikkøkning med påfølgende behov for å bygge ut sin infrastruktur. Målt i petabytes per måned er trafikken i Nord Amerika økt fra i overkant av 3000 i 2007 til 11 000 i 2008. Det skyldes vesentlig nye videotjenester. Det er ingen tegn til at økningen skulle dabbe av.

Hvorvidt bredbåndsoperatører skal ha anledning til å ta seg betalt for å prioritere bestemte typer innhold, er med andre noe den nye amerikanske regjeringen må ta stilling til forholdsvis raskt etter presidentinnsettelsen om en måneds tid.

Til toppen