Google vil kjøpe Kistefos-selskap

Byr 421 millioner kroner for Global IP Solutions.

Google vil kjøpe Kistefos-selskap

Byr 421 millioner kroner for Global IP Solutions.

Det Oslo Børs-noterte selskapet Global IP Solutions (GIPS) – med hovedkontor i San Francisco og ellers representert i Stockholm og Hongkong – melder at den amerikanske søketjenesten Google ønsker å kjøpe dem.

Den oppgitte prisen er 13 kroner per aksje, tilsvarende 421 millioner kroner. Det er 27,5 prosent høyere enn aksjekursen da børsen stengte fredag 14. mai, og 142 prosent høyere enn aksjekursen 11. januar i år, da GIPS meldte at en potensiell kjøper hadde uttrykt strategisk interesse i å kjøpe dem.

GIPS leverer løsninger for å formidle lyd og levende bilder over Internett. Blant kundene er Yahoo, IBM, Webex (Cisco), Citrix, Samsung og Nortel. Blant partnerne er Intel, Texas Instruments og Symbian. Selskapets teknologi er installert i over 800 millioner endepunkter, heter det. Skype lisensierte GIPSs teknologi fram til 2007.

Hovedaksjonærer er to Kistefos-selskaper, henholdsvis Kistefos Venture Capital AS og Kistefos Venture Capital II DA, som til sammen disponerer over 50 prosent av aksjene. De har forpliktet seg til å godta tilbudet fra Google. Styret i GIPS anbefaler alle aksjonærer å gjøre det samme. Det ventes ikke at kjøpet skal utløse noen form for innvendinger fra konkurransemyndigheter i USA eller Europa. Google betaler kjøpesummen kontant.

Et formelt tilbud til aksjonærene vil publiseres rundt 20. mai, med frist rundt 4. juni, heter det i meldingen fra GIPS. Oppkjøpet krever tilslutning fra minst 90 prosent av aksjene.

Til toppen