Google vurderer ny form for online-lagring

«My Stuff» skal være like enkel å bruke som PC-ens lokale disk, og skal også kunne deles.

Google vurderer ny form for online-lagring

«My Stuff» skal være like enkel å bruke som PC-ens lokale disk, og skal også kunne deles.

Ifølge Wall Street Journal strever Google med å definere en tjeneste for å tilby brukere online-lagring av alle typer dokumenter, uavhengig av hva slags applikasjoner de benytter seg av, og uavhengig av om de bruker andre tjenester fra Google. Tjenesten skal på et tidspunkt ha gått under navnet «My Stuff». Google har nektet å kommentere prosjektet, som kommer i tillegg til online-lagring av dokumenter under Google Apps, e-posttjenesten Gmail og fototjenesten Picasa Web Albums.

Slik planene ser ut i dag, ifølge anonyme kilder, skal lagringen aksesseres gjennom brukernavn og passord, og ikke være knyttet til én bestemt PC, heller ikke bare til PC-er.

Det skal være like enkelt å lagre online som å lagre lokalt. Det innebærer at operativsystemet må lures til å oppfatte online-lagringen som en ekstern disk, slik at alle applikasjonene oppfatter den som et vanlig filområde for dokumenter og mapper.

I likhet med lokale mapper, skal brukerne skulle kunne dele sine Google-mapper med andre. Det innebærer en ny form for fildeling: Hvis man vil låne ut fotografier, musikk, videoer og så videre, oppretter man en online-mappe og gir slekt og venner tilgang. Det kan tenkes at dette vil åpne for misbruk, og i så fall kan Google oppfattes som delvis medskyldig. Problemer med å finne en tilfredsstillende ordning for dette kan være en av årsakene til at tjenesten fortsatt er under utredning.

Forretningsmodellen for ordningen er heller ikke klar. Kildene sier at man tenker seg at en viss mengde gigabytes kan være gratis, og at man må betale hvis man vil ha mer.

Annonsefinansiering er også under vurdering. Gmail gir Google inntekter gjennom annonser som tilpasser seg innholdet i brukerens e-postmeldinger. En tilsvarende ordning der annonsene gjenspeiler innholdet i brukerens online-mappe kan tenkes å krenke privatlivets fred i enda større grad, og her er Google nødt til å trå svært varsomt.

Tilknytning til søk kan være et pluss for tjenesten: Google vil kunne tilby søk i online-mappene på linje med søk på web.

    Les også:

Til toppen