Googles bokforlik er reforhandlet

Det er usikkert om endringene vil blidgjøre amerikanske myndigheter.

Googles bokforlik er reforhandlet

Det er usikkert om endringene vil blidgjøre amerikanske myndigheter.

Fredag sa partene i bokforliket mellom Google og organisasjoner som representerer amerikanske forfattere og forlag, at de har reforhandlet forliket og gjort endringer i tråd med signaler gitt av USAs justisdepartement.

Det opprinnelige forliket ble inngått i oktober i fjor. Det ga Google rett til å skanne og distribuere nær sagt all verdens bøker som bare er publisert på papir og ikke er tilgjengelig digitalt. De fleste av dem er utgåtte titler: Google argumenterer at digitalisering kan igjen gjøre dem tilgjengelig over hele verden.

Forliket kan ikke tre i kraft før det er godkjent av den dommer. Da USAs justisdepartement i september i år gikk ut med hard kritikk av forliket, ble partene enige om en reforhandling, og fikk dommeren med på å utsette godkjenningsprosessen.

Forliket ble også hardt kritisert av opphavsrettshavere i USA og andre land.

Innvendingene gikk blant annet ut på at Google fikk for omfattende og til dels eksklusive rettigheter, og at forliksbetingelsene ble påtvunget mange, særlig ikke-amerikanske forfattere og forlag.

Den viktigste endringen i det reforhandlede forliket er at det bare omfatter bøker vernet av amerikansk copyright eller publisert i Australia, Canada eller Storbritannia. Det gjør at omfanget av bokavtalen er redusert med flere millioner bøker, anslagsvis rundt halvparten av mengden i det opprinnelige forliket.

En annen viktig endring er at Googles rettigheter til å utnytte skannede bøker kommersielt, er noe innskrenket.

Et viktig tema i debatten gjelder håndteringen av bøker som fortsatt er underlagt rettighetsvern, men der det ikke er mulig å komme i kontakt med rettighetshaverne.

Det reviderte forliket fastholder, i likhet med det opprinnelige, at Google skal ha eksklusiv immunitet fra søksmål initiert av ukjente rettighetshavere. Googles konkurrenter mener dette er uholdbart. Amazon.com og Microsoft har uttalt at alle som digitaliserer utgåtte bøker må ha de samme vilkårene, og følgelig kan ikke Google tilkjennes eksklusiv immunitet gjennom et rettslig forlik mellom Google og utvalgte partnere.

Google Books-direktør Dan Clancy mener man ikke kan vente av et forlik at det regulerer slike spørsmål på vegne av andre enn dem forliket er inngått mellom. Han sier det er opptil USAs nasjonalforsamlingen å avgjøre dette spørsmålet i en egen lov.

USAs justisdepartement sier de er i ferd med å granske det reviderte forliket, som er tilgjengelig fra nettstedet googlebooksettlement.com (er man i Norge vises denne hjemmesiden under tittelen «Forlik for Google-bøker»). De vil komme med et tilsvar antakelig ut på nyåret en gang.

Dommer Denny Chen som er ansvarlig for rettsforhandlingene og som er den som skal godkjenne eller forkaste forliket, ventes å kunngjøre en revidert tidsplan i løpet av uken. Partene bak forliket har bedt om en høring i midten av februar 2010.

    Les også:

Til toppen