Googles søk har blitt mye smartere

Nå forstår tjenesten hva mange av søkeordene faktisk betyr.

Googles søk har blitt mye smartere

Nå forstår tjenesten hva mange av søkeordene faktisk betyr.

Onsdag denne uken introduserte Google det som gjerne kalles for semantisk søk. Tjenesten har ikke lenger bare kunnskaper om selve ordene som brukes, men er i tillegg blitt koblet til en gigantisk kunnskapsdatabase som gjør at tjenesten også kan knytte ordene til noe mer konkret, for eksempel steder, personer, hendelser, gjenstander eller abstrakte ting som filmer eller sanger, men også til en modell – eller «graph» – som forstår forholdet mellom disse tingene. Den nye modellen kalles for «Knowledge Graph».

Google kommer framover til å bygge mye ny funksjonalitet basert på Knowledge Graph, og skal gå over fra å være det selskapet kaller en informasjonsmotor til å bli en kunnskapsmotor. Blant de første som vises fram er et nytt panel som vises til høyre for de vanlige søkeresultatene. I dette vises en oppsummering av objektet som søketjenesten tror at du søker etter.

La oss si at du søker etter renessansekunstneren Michelangelo. I feltet vises da et bilde, nøkkelinformasjon som fødsel og død, et avsnitt om hva hvem han var og hva han er kjent for, samt en liste over hans mest kjente verk. Men det vises også en liste over andre kunstnere fra den samme perioden. Denne listen er delvis basert på Googles data om hva andre har søkt etter, og hvilke presiseringer brukerne har i de påfølgende søkene.

Dersom en bruker søker etter Marie Curie, kjent for sitt arbeid med radioaktivitet, vet Knowledge Graph om hennes slektskap med mannen Pierre Curie og de to barna, og at ett av barna – Irène Joliot-Curie – også mottok en Nobelpris.

Dataene i Googles Knowledge Graph basert blant annet på offentlige kilder som Freebase, Wikipedia og CIA World Factbook, men også mye annet. Foreløpig inneholder modellen mer enn 500 millioner objekter, samt drøyt 3,5 milliarder fakta om disse, samt om forholdet mellom ulike objekter. Arbeidet med å utvikle Knowledge Graph skal ha pågått i nærmere to år, siden Google kjøpte Metaweb.

Google skal også tilby den samme funksjonaliteten i mobil- og nettbrettutgavene av søketjenesten, samt i smartmobilapplikasjoner til Android og iOS. På slike enheter er det tilgjengelige skjermarealet ofte langt mer begrenset, samtidig som at flerberøringsfunksjonaliteten åpner for andre muligheter. Hvordan dette vil fungere, kan sees på denne siden.

Google ruller ut den nye funksjonen gradvis. I første omgang er det kun brukere den engelskspråklige søketjenesten (google.com) som får ta den i bruk.

Spørsmålet nå er om også Knowledge Graph vil føre til at mer protester fra andre aktører, slik selskapet har mottatt etter innføringen av både reisesøk og «Search plus your world»-funksjonen. Funksjonen vil unektelig redusere behovet for å klikke seg videre til andre nettsteder. Noe av målet til Google er da også å få brukerne til å oppholde seg på selskapets sider i lenger tid om gangen, og Knowledge Graph gir trolig gode muligheter for dette, ved at den svarer på spørsmål som brukerne ennå ikke har stilt.

Google har denne uken også introdusert et oppslagspanel i Google Dokumenter. Der kan man nå, ved hjelp av et valg i kontektmenyen eller med en tastekombinasjon, få mer informasjon om et ord eller uttrykk man har markert i dokumentteksten. Videre kan dette ordet enkelt gjøres om til en side med mer informasjon, eller knyttes til en referanse som vises som en fotnote på siden. Denne funksjonen fungerer også på norsk.

    Les også:

Til toppen