GoTo saksøker Disney-selskap

Søkemotoren GoTo.com saksøker Disney-eide Go Network på grunn av for stor logo-likhet.

Søkemotoren GoTo.com saksøker Disney-eide Go Network på grunn av for stor logo-likhet.

GoTo begrunner søksmålet med at Go Networks portal-logo bryter med GoTos varemerkebeskyttelse.

Begge selskapenes logoer viser bokstaver på en grønn sirkel som er tenkt å illustrere et trafikklys (på denne siden er Go Networks logo gjengitt øverst, GoTo.com nedenfor).

GoTo lanserte sin tjeneste i februar 1997, nesten to år før Go Network kom på banen.

Til toppen