Gøy på landet

Man kan si litt av hvert om bønder, men dreis på webben sin har de i hvert fall.

Man kan si litt av hvert om bønder, men dreis på webben sin har de i hvert fall.

Her forleden satt jeg og jobbet med spalten "Jobb, Utdanning og Egenutvikling", som jeg skriver for magasinet Det Nye. Jeg trengte å sjekke et par opplysninger om Landbrukshøyskolen på Ås, og nettet er min naturlige informasjonskilde.

Siden landbruk ikke akkurat er en av mine hovedinteresser, var ikke dette en URL jeg hadde verken i hodet eller på favoritt-listen. For å finne adressen, kunne jeg selvfølgelig gått på en søkemotor, men erfaringsmessig koster dette en god del ekstra spadearbeid. I stedet gjorde jeg som alle late nettsurfere: jeg skrev rett og slett inn et navn som hørtes logisk ut, og sjekket om dette førte fram.

Det jeg skrev inn var www.landbruk.no og da traff jeg faktisk blinken med én gang. Ikke at jeg kom rett til Landbrukshøyskolen, men jeg kom til noe så intelligent som en oversiktsweb for hele landbruket. Her fant jeg landbruksrelaterte nyheter, temasider om alt fra bygdeungdom til lånerente, og ikke minst: linker til det som finnes av landsbruksrelaterte nettsteder her i landet, greit og systematisk ordnet.

Jeg hadde overhodet ingen problemer med å finne fram til den informasjonen jeg var ute etter, og etterpå kom jeg faktisk tilbake til Landbrukets Nettsenter (som webben heter). Jeg hadde lyst til å se meg litt rundt, og fikk bekreftet førsteinntrykket av at dette er et skoleeksempel på en nyttig og oversiktlig samleweb.

Når vi ikke har så mange oversikts-webber av denne typen her til lands, henger det sikkert i hvert fall delvis sammen med NORID's navnepolitikk. Her står det jo eksplisitt at "generelle ord, uttrykk og betegnelser registreres normalt ikke (som domenenavn)". Det gjøres likevel av og til unntak, når søkeren kan argumentere for at hans organisasjon representerer begrepet generelt i Norge (www.landbruk.no drives av Landbrukssamvirkets Felleskontor).

Personlig skulle jeg likevel gjerne se flere unntak av denne typen!

Til toppen