GPS og Bluetooth-tastatur til Dells PDA

PDA-en til Dell har fått mer tilleggsutstyr, i form av GPS og et Bluetooth-tastatur.

PDA-en til Dell har fått mer tilleggsutstyr, i form av GPS og et Bluetooth-tastatur.

På bakgrunn av oppdaterte og korrigerte opplysninger er denne artikkelen rettet kl 14:25 tirsdag 7. september.

Offisielt heter det nye tilleggsutstyret for Dells PDA Axim X30 henholdsvis Dell GPS Navigation System og Dell Executive Keyboard med Bluetooth.

Målgruppen for Bluetooth-tastaturet er oppgitt å være budbilsjåfører, trafikanter, pendlere og studenter, til bruk i bil, fly, tog eller klasserom. Bluetooth-kopling i stedet for ledning eller fast kopling gjør det hendigere å benytte tastaturet i trange omgivelser. Når tastaturet ikke er i bruk kan det foldes sammen til en liten kompakt pakke som lett passer i lommen, i kofferten eller i sekken, heter det videre.

Axim X30 kan kjøre WLAN og Bluetooth samtidig. Tastaturet gjør det følgelig mulig å utnytte PDA-en til å skrive e-post når man befinner seg i en WLAN-sone.

– Tastaturet fås kun på engelsk. Det skal være mulig å legge Æ, Ø og Å under funksjonstaster, sier Richard Hägermark i Dell Norge til digi.no. Han beklager at hans første opplysning, om at tilordningen mellom taster og tegn endres i samsvar med norsk standard når man velger norsk språk for PDA-en, ikke er korrekt. Hvordan man legger inn støtte for norske vokaler i tastaturet, vil han komme tilbake til.

Bluetooth tærer ekstra på batterilevetiden. Hvor mange forelesninger kan man notere fra mellom hver gang batteriet må lades?

– Flere faktorer spiller inn. Jo sterkere lys det er på skjermen, jo kortere batterilevetid. Dessuten trekker WLAN-forbindelse en del strøm, og jo mer du skriver jo mer tapper du energireserven. Axim X30 fås med to typer batteri, hvorav det ene med ekstra kapasitet. Generelt sett kan man si at det minste batteriet rekker til mellom sju og 16 timers bruk, avhengig av de faktorene jeg har nevnt, sier Hägermark.

GPS-systemet er basert på NAVTEQ kart. PDA-en gjøres til et trådløst navigasjonssystem med talestøtte og beskrivelser av hoteller, bensinstasjoner, parkeringsanlegg og restauranter. Dell advarer at kartstørrelsen varierer fra land til land og at man må sikre tilstrekkelig med tilleggsminne – Secure Digital – når man skal laste ned kart.

Til toppen