KARRIERE

Gradvis bedre for Apple-arbeidere

Det bekreftes av uavhengige inspeksjoner i tre av Foxconns store anlegg i Kina.

Rapporten bekrefter at Foxconn hittil har overoppfylt handlingsplanen fra mars. Men de vanskelige utfordringene er ikke løst: fagorganisering, arbeidstid og arbeidsløshetsforsikring.
Rapporten bekrefter at Foxconn hittil har overoppfylt handlingsplanen fra mars. Men de vanskelige utfordringene er ikke løst: fagorganisering, arbeidstid og arbeidsløshetsforsikring.
23. aug. 2012 - 11:09

De siste årene har det vært rettet et visst søkelys på dårlige forhold og vilkår for arbeidere i kinesiske produksjonsanlegg som brukes til å lage iPhone, iPad og andre produkter fra Apple. Taiwansk-eide Foxconn, med anslagsvis 1,2 millioner produksjonsarbeidere i Kina, kom under spesiell kritikk etter en bølge av selvmord blant de ansatte.

I januar ble Apple den første elektronikkleverandøren til å melde seg inn i Fair Labor Association (FLA), en organisasjon som jobber globalt for bedre arbeidsforhold.

I slutten av mars i år var Apples toppsjef Tim Cook i Kina, og benyttet anledningen til å besøke et av de omstridte anleggene til Foxconn.

28. mars, samme dag som Cook besøkte Foxconn-anlegget, utga FLA en oppdatert skrekkrapport om arbeidsforholdene hos Foxconn. Rapporten var skrevet av to lokale og uavhengige arbeidervernorganisasjoner, Openview og SCSA, begge akkreditert og tilsynsført av FLA.

Rapporten gjaldt spesielt tre av Foxconns anlegg, to i Shenzhen (Guanlan og Longhua) og et i Chengdu.

Samtidig offentliggjorde FLA en handlingsplan utarbeidet av Foxconn og Apple for en gradvis forbedring av arbeidsforholdene.

Handlingsplanen skulle vare i 15 måneder, fra 1. april 2012 til 1. juli 2013. Handlingsplanen inneholdt 360 konkrete tiltak, noenlunde jevnt fordelt på hvert av de tre anleggene. Alle tiltakene ble forsynt med tidsfrist. For 195 tiltak var fristen innen 31. mai 2012.

For å følge opp handlingsplanen, sendte Openview og SCSA inspektører til hvert av anleggene, i perioden 25. juni til 6. juli. Mandatet var å sjekke implementeringen av samtlige 360 tiltak per 30. juni.

Rapporten fra denne inspeksjonen ble offentliggjort tirsdag denne uken: Foxconn Verification Status Report.

Rapporten bygger på dokumentasjon av regler, prosedyrer, timelister og lønnsslipper, samt fysisk inspeksjon av anleggene og intervjuer med arbeidere og ledere. FLA melder at Foxconn har samarbeidet fullt ut, og at inspektørene har fått full tilgang til alt de har bedt om.

Oppsummeringen viser at Foxconn har gjennomført alle 195 tiltak med frist 31. mai.

I tillegg er 89 av 165 tiltak med frist mellom 1. juni 2012 og 1. juli 2013 også gjennomført. Det er påvist at det arbeides med de øvrige 76 tiltakene. FLA slår fast at de vil bli nye inspeksjoner for å følge opp disse.

Mange av de gjennomførte tiltakene er vernetiltak: Tvungne pauser, bedre utstyr, oppdaterte rutiner for vedlikehold av utstyr og maskiner, innføring av verneutstyr samt opplæring i helsevern og sikkerhet.

De gjenstående tiltakene har med fagorganisering, arbeidstid og arbeidsløshetsforsikring for arbeidere fra andre provinser.

Rapporten fra mars slo fast at selv om det formelt sett fantes en fagorganisasjon hos Foxconn, var den langt fra representativ. Mange arbeidere visste ikke en gang at den eksisterte, og bare noen få var medlemmer. De tillitsvalgte var stort sett mellomledere, og de som stilte til valg var vanligvis nominert av ledelsen. Apple og Foxconn erkjenner at dette er i strid med kravene til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO og med kinesiske lover og regler. Det skal følgelig sikres at fagforeningene representerer produksjonsarbeiderne, og at arbeiderne skal kunne nominere og velge tillitsvalgte uten innblanding fra ledelsen.

Etter kinesisk lov er arbeidsuken 40 timer. Det er anledning til å arbeide overtid, men ikke utover gjennomsnittlig 9 timer per uke. I FLA-rapporten heter det at Foxconn har greidd å redusere den gjennomsnittlige arbeidsuken, inkludert overtid, til 60 timer. Dette skal gradvis reduseres slik at den faktiske arbeidstiden er i overenstemmelse med kinesisk lov innen 1. juli 2013. Foxconn har gått med på å gjennomføre denne reduksjonen uten at det går ut over arbeidernes inntekt.

I et intervju med Reuters forklarer daglig leder Auret van Heerden at overtid er et vanskelig tema fordi arbeidere ofte er motivert til å ta så mye overtid som mulig.

– Mange arbeidere har tydeligvis dratt til Shenzhen for å tjene så mye som mulig på så kort tid som mulig. Overtid spiller en viktig rolle i regnestykket deres, sier va Heerden.

Han forteller at de følger med på lokale sosiale medier – mikroblogger som Weibo – der mange er bekymret for sine inntekter dersom de skulle hindres i å arbeide mer overtid.

Reuters har også selv snakket med seks arbeidere på Foxconns Longhua-anlegg i Shenzhen. De bekrefter at tilgang til overtid er redusert fra 80 timer i måneden til mellom 48 og 60 timer i måneden, og at flere arbeidere forlater Foxconn for å ta seg jobb på anlegg der det fortsatt er nærmest ubegrenset tilgang til overtid. Andre sier seg glad for at overtiden er redusert, selv om det har gjort lønningsposen lettere. En oppgir en nedgang fra 3700 til 3000 yuan (3400 til 2800 kroner).

Fra et av Foxconns produksjonsanlegg i Shenzhen, for Apple-produkter som iPhone og iPad. <i>Bilde: Fair Labor Association</i>
Fra et av Foxconns produksjonsanlegg i Shenzhen, for Apple-produkter som iPhone og iPad. Bilde: Fair Labor Association

Det kan følgelig reises tvil rundt påstanden om at overtiden skal reduseres uten at det går ut over arbeidernes inntekt. Uavhengige China Labor Watch, som har utgitt flere egne undersøkelser av arbeidsforhold i kinesiske produksjonsanlegg for elektronikk, sier i en kommentar til FLA-rapporten at arbeidstidsforkortelsen fører til større presse og lavere lønn. I Response to FLA's progress report on Apple vises det til organisasjonens egen oppfølgingsundersøkelse:

– Selv om arbeidstiden hos Foxconn er redusert til under 60 timer i uken, er intensiteten i arbeidsbelastningen per time økt. Vår oppfølgingsundersøkelse viser at arbeidere nå må utføre 66 timers arbeid i løpet av den nye arbeidsukens 60 timer. Følgen er at arbeiderne tjener mindre men må jobbe mye hardere. De er ikke tilfreds med dagens situasjon.

China Labor Watch peker videre på at uholdbare arbeidsforhold preger hele Apples forsyningskjede i Kina, ikke bare produksjonsanleggene til Foxconn. De viser til en egen rapport om ti andre anlegg i Apples kinesiske forsyningskjede.

Arbeidsløshetsforsikring for arbeidere fra andre provinser – FLA-rapporten bruker betegnelsen «migrant workers», altså «fremmedarbeidere» – kan løses gjennom private forsikringsordninger eller gjennom lovgivning.

Poenget er altså at ingen offentlige ordninger i det påståtte sosialistiske Kina fanger opp arbeidere som mister en jobb i en annen provins enn hjemstedsprovinsen.

Tiltakene som Apple og Foxconn virker vage. De går ut på at man er enige om å undersøke muligheten for private alternativer, samtidig som man skal påvirke lokale myndigheter til å endre lovgivningen. At dette skal gjøres innen 1. juli 2013 innebærer følgelig ingen garanti for at det faktisk kommer en arbeidsløshetsforsiking.

Inntrykket er følgelig at det enkle ser ut til å være unnagjort. Det vanskelige – fagorganisering, arbeidstid og arbeidsløshetsforsikring – er ikke løst, og det er vanskelig å vurdere i hvilken grad det faktisk er på vei til å løses.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.