Gran-Jansen-brikken for døve hvis SND vil

Det norske firmaet Gran-Jansen AS fikk offentlige midler for å lage en "døvebrikke". Forskjellige hensyn gjorde at man i stedet endte opp med en generell kommunikasjonsbrikke. Nå er mange ulike anvendelser mulige, også innen hjelpemidler for døve og hørselsvekkede.

Det norske firmaet Gran-Jansen AS fikk offentlige midler for å lage en "døvebrikke". Forskjellige hensyn gjorde at man i stedet endte opp med en generell kommunikasjonsbrikke. Nå er mange ulike anvendelser mulige, også innen hjelpemidler for døve og hørselsvekkede.

Målet for prosjektet var teknologi som skulle implementeres i elektroniske hjelpemidler for hørselshemmede og døve. På denne bakgrunnen gikk Rikstrygdeverket og SND inn med til sammen 17 millioner kroner. Dette prosjektet stoppet opp når basisteknologien allerede var på plass. Rikstrygdeverket og SND ville ikke være med på den videre finansieringen som gikk utover prosjektets totale ramme på 20 millioner.

Brikken ble utviklet i samarbeid med Telenor Forskning, og Telenor Venture fulgte utviklingen. Når muligheten bød seg plukket derfor Telenor Venture opp teknologien og fant den så interessant at de var villige til å satse videre på den, noe som betød en ny start for Petter Gran-Jansen.

Resultatet av fem års arbeid har blitt en enkeltbrikke med integrerte kretser for spredt spektrum-kommunikasjon.

- Populært kan man kalle det en GSM-telefon, sier Petter Gran-Jansen i Gran-Jansen AS til digi.no - Ingen andre har ennå utviklet denne teknologien på en så ørliten brikke, sier han.

- Når Rikstrygdeverket og SND ikke lenger er villige til å stå ansvarlig for risiko og kapital, går dette i første rekke utover døve, men det betyr ikke at dette prosjektet er totalt mislykket, sier Gran-Jansen. - Brikken kan selvfølgelig fortsatt integreres i hjelpemidler for døve, men for å få det prosjektet på banen igjen, mangler vi fornuftige folk på den andre siden av bordet.

Brikken GJRF10 er designet for båndbredde opp til 9600 biter per sekund med en rekkevidde på 100 meter dersom man har en liten antenne. Den fungerer i frekvensområdet 300-500 MHz og åpner opp for en mengde bruksområder. Firmaet arbeider nå med 30 til 40 konkrete prosjekter, og Gran-Jansen forteller at brikken vil videredistribueres gjennom Future Electronics. Brikken vil først dukke opp i alarmanlegg og styringssystemer for lys, temperatur og andre elektriske installasjoner i hus. Brikken har også fått innpass i medisinske miljøer, og vil her brukes til å trådløs overvåking av EKG-signaler under og etter en operasjonen, slik at antall ledninger kan reduseres. Andre områder hvor brikken er aktuell, er betalingsterminaler, fjernkontroller eller f.eks. avansert leketøy. Brikken kan i det hele tatt integreres i alle systemer som krever kommunikasjon over lav båndbredde.

Spredt spektrum-kommunikasjon innebærer at de utsendte signalene spres ved å bruke flere frekvenser. Dette reduserer muligheten for at overføringene blir forstyrret av støy. Typen av spredt spektrum som brukes i denne brikken kalles frekvens hopping. Dette innebærer at frekvensen som benyttes mellom sender og mottaker forandrer seg f.eks 50 ganger i sekundet innenfor et sett av forhåndsvalgte frekvenser. Dersom en frekvens er opptatt eller forstyrres av støy, kan dataene overføres på andre frekvenser uten at innholdet går tapt. Frekvenshopping gir på denne måten sikre overføringer - dersom noen prøver å lytte til en samtale, vil man bare høre bruddstykker dersom man ikke vet alle frekvensene som benyttes.

Til toppen