Gransker telefusjoner som normalt

EU-kommisjonens avgang natt til tirsdag får ingen umiddelbare konsekvenser for EUs granskning av flere telefusjoner. Konkurransekommissær Karel Van Miert er ikke blant de som er anklaget for korrupsjon, og han sier at arbeidet med å granske fusjoner og konkurransesaker går som normalt.

EU-kommisjonens avgang natt til tirsdag får ingen umiddelbare konsekvenser for EUs granskning av flere telefusjoner. Konkurransekommissær Karel Van Miert er ikke blant de som er anklaget for korrupsjon, og han sier at arbeidet med å granske fusjoner og konkurransesaker går som normalt.

Blant de sakene Van Mierts kontor behandler for tiden er British Telecoms planer om å etablere et joint venture sammen med AT&T, Lucents kjøp av Ascend foruten Mobils kjøp av Exxon og Ford sitt kjøp av Volvos personbildivisjon

I forbindelse med at EU-kommisjonen valgte å fratre natt til tirsdag, fremfor at noen kommissærer ble sittende, sa Van Miert at dette ikke får noen følger for granskningen av konkurransesakene.

Van Miert bekler en av de viktigste rollene i EU-systemet siden hans kommissær-rolle har tillagt svært stor makt i fusjonssaker. Kommisjonen har myndighet til å si nei til fusjoner som behandles. De generelle reglene for hvilke fusjoner som skal behandles i kommisjonen er at de fusjonerende selskapenes internasjonale salg kommer over 5 milliarder euro, og over 250 millioner euro i hvert selskap innenfor EU-området, selv om selskapene ikke holder til i noe EU-land.

Belgieren og den tidligere lederen av det belgiske sosialistpartiet Karel Van Miert er blant de kommissærene som ønsker å fortsette i en ny kommisjon, og det er allerede klart at han vil bli nominert til den nye kommisjonen av sitt lands statsminister.

Til toppen