Grape/Win.HLP-fusjon avlyst

Det blir likevel ikke noe av fusjonen mellom Grape og Win.HLP, som ble varslet i midten av oktober.

Det blir likevel ikke noe av fusjonen mellom Grape og Win.HLP, som ble varslet i midten av oktober.

For under én måned siden kunne digi.no melde at Win.HLP og Grape Digital Holding hadde bestemt seg for å fusjonere. I en pressemelding i ettermiddag opplyser selskapene at fusjonsplanene er stoppet, og at man nå i stedet ser på muligheter for å samarbeide.

I en felles uttalelse fra de to selskapene begrunner de kort hvorfor planen ble avsluttet:

" Selskapene mener fortsatt at et samarbeid kan komme kundene til gode, og vil derfor se på mulighetene for inngåelse av en samarbeidsavtale. Detaljer rundt dette er ennå ikke klare, men begge parter tror dette blir den beste løsningen for kundene og de to selskapene i dag."

Man var kommet så langt i prosessen at det var bestemt at Jan Skøien skulle være administrerende direktør i et felles holdingselskap.

- Hvorfor avlyses fusjonen?

- Det er flere årsaker til det. Blant annet hadde vi den formelle ruten å holde oss til med datoer i intensjonsavtalen mellom selskapene. Vi har ikke klart å enes på en rekke av punktene innen tidsfristene vi hadde satt oss. Egentlig skulle vi være ferdig 6. november. Vi ble enige om at vi forsatt er forlovet, og at vi ikke skal hive alt i vasken og gå. Organisasjonene passer godt sammen, men det var "technicalities" vi ikke kunne enes på. I stedet skal vi begynne å arbeide sammen i en eller annen form, sier styreformann i Win.HLP, Jan Skøien til digi.no.

De ansatte i Win.HLP ble på et møte i dag klokken tre orientert om de feilslåtte fusjonsplanene.

- De ble litt molefunkne når de så at fusjonen ble avblåst. Men de fikk også pågangsmot da de så at det er mulighet for samarbeid. Nå skal vi sette ny dato for når vi går igjennom ny avtale, sier Skøien.

Fra begge parter blir det avvist at andre fusjonspartnere er inne i bildet.

Til toppen