Gratis bladserverdesign fra IBM og Intel

IBM og Intel tilbyr gratislisenser til sine felles spesifikasjoner for bladservere.

IBM og Intel tilbyr gratislisenser til sine felles spesifikasjoner for bladservere.

IBM og Intel har forhåndsannonsert i amerikanske medier at de seinere i dag vil kunngjøre sin beslutning om å tilby gratis lisenser til sine felles spesifikasjoner for bladservere. Offisielle kunngjøringer er ennå ikke tilgjengelige.

Markedet for bladservere eksploderte i fjor, da den globale omsetningen ble 583 millioner dollar, seks ganger så mye som i 2002, ifølge analyseselskapet IDC. I 2004 ventes en dobling i forhold til 2003, og i 2008 venter IDC at bladserver vil står for 29 prosent av det samlede servermarkedet. I 2003 var IBM den største leverandøren, med en andel på 35 prosent mot 31 prosent for Hewlett-Packard. Intel lager bladservere som andre leverandører selger på OEM-basis. En fjerde viktig leverandør med egen design, er Sun.

En bladserver kan beskrives som en fullverdig server montert på et lite kort. Kortene monteres loddrett, som bøker i en bokhylle, i en spesiell hylle eller chassis som igjen kan monteres i en rack. Chassiset er en viktig del av konstruksjonen: Det sørger for strømforsyning, nettverksforbindelse og forbindelser til spesialutstyr for drift og overvåkning. Så lenge de ledende leverandørene har ulike chassis, kan ikke en bladserver fra en leverandør brukes i chassiset til en annen leverandør.

Spesifikasjonene som IBM og Intel har utarbeidet i fellesskap, og som de nå akter å gjøre gratis tilgjengelig for tredjepart, handler ikke om å la konkurrenter framstille billige kloner av IBMs chassis eller IBM og Intels bladservere. De dreier seg om å gjøre det enklere for tredjepart å framstille servere som kan gå rett inn i IBMs chassis, fordi man ikke må betale for spesifikasjonene, men får dem gratis på grunnlag av en standard lisensieringsavtale.

Hensikten er følgelig å trekke tredjepartsleverandører til IBM og Intels design, og gjøre dette designet mer tiltrekkende for dem enn det til for eksempel HP og Sun.

Utspillet er spesielt myntet på leverandører av bladservere dedikert til spesielle oppgaver innen for eksempel telekommunikasjon, tale over IP, brannmur, kryptering, adaptere til eksterne lagringsenheter og så videre.

    Les også:

Til toppen