Gratis Bluetooth-verktøy fra Palm

Palm har lagt ut to utviklerpakker med Bluetooth-verktøy, i et nytt forsøk på å få 180.000 Palm-utviklere til å orientere seg mot trådløse tjenester.

Palm har fått sine Bluetooth-verktøy godkjent av Bluetooth SIG (Special Interest Group) for kompatibilitet i henhold til versjon 1.1 av spesifikasjonen.

Programvarepakken tilbys gratis i betautgave fra PalmOS.com. Den inneholder en fullverdig programvareløsning, programmeringsgrensesnittet Palm Bluetooth API, konfigureringshjelpemidler, dokumentasjon og kodeprøver. Den suppleres av en ny maskinvarepakke med blant annet to Bluetooth-brikker, som selges til 199 dollar. Brikkene er på størrelse med et frimerke.

Bluetooth vil gjøre det mulig å kople Palm hånd-PC-er til andre hånd-PC-er, PC-er, periferiutstyr som skrivere, aksesspunkter til trådløse datanettverk og så videre. Dette er et viktig skritt for Palm som har sakket etter Microsoft-standarden PocketPC, spesielt i den øvre delen av hånd-PC-markedet. I Europa har begge disse sakket etter den nye normen etablert av Nokia Communicator for kombinert hånd-PC og mobiltelefon.

I en kommentar til Palms utviklingsutsikter, skriver META Group Inc at selskapet vil fortsette å tape terreng. Det pekes på to viktige kjensgjerninger. Den ene er at Palm ligger etter sine tidsskjemaer i utviklingen av nytt operativsystem og i implementeringen av kraftigere prosessorer. Den andre er at Palm har gjort minimalt for å tilpasse sine hånd-PC-er til bedriftssystemer. Selskapets egne apparater leveres ikke en gang med nettleser, og Palm har ennå ikke begynt å lufte tanker om webtjenester, Microsofts - og andres - primære metode for å bygge nye systemer der alle slags tjenester er umiddelbart tilgjengelige for brukeren, uavhengig av hvilket apparat som gir tilgang til nettet. Meta Group peker på at mens Microsoft satser på "smarte klienter", vil Palm i mange år være begrenset til en status som "tynn klient".

Til toppen