Gratis for Internett-brukere

Telenor vil neste år tilby et nytt telefonabonnement med høyere fast avgift, men der lokale samtaler blir gratis.

Telenor vil neste år tilby et nytt telefonabonnement med høyere fast avgift, men der lokale samtaler blir gratis.

Telenor varslet priskutt i fleng på et presseseminar på Sundvollen tirsdag og onsdag. Blant annet flere Telenor-produkter tilpasset brukergrupper. Internett-brukerne er en slik gruppe, og nå kommer abonnementet som gjør at ihvertfall telefonutgiftene kan reduseres, dersom din Internettabonnent har node innenfor ditt lokalområde.

Abonnementet blir dyrere enn andre, og blir det beste tilbudet for de abonnentene som bruker lokale telefonlinjer. Ifølge administrerende direktør i Telenor Privat, Stein Gustavsen, er det igangsatt et prøveprosjekt i et borettslag i Oslo, der en kan ringe gratis innenfor borettslaget. Det er erfaringene fra dette prøveprosjektet som skal brukes for å planlegge og prise det nye tilbudet.

Til toppen