Gratis IKT-veiledning til skoleledere

Uninett ABC åpner for IKT-veiledning mot utdanningssektoren.

Uninett ABC åpner for IKT-veiledning mot utdanningssektoren.

Uninett ABC er eid og finansiert av Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) og åpner i morgen et IKT-veiledningssenter for utdanningssektoren.

Uninett ABC og UFDs veiledningstjeneste skal bidra til at sektorens kompetansebehov innen valg av IKT-løsninger imøtekommes på en tilfredsstillende måte. Veiledningssenteret er gratis, og er primært for beslutningstakere og skoleledere i sektoren.

Kompetanseområder vil dekke internettbaserte tjenester, datanett for skoler, sikkerhetsløsninger, driftsløsninger, og utbygging av kommunale og regionale datanett.

Veiledningssenteret kan nås på tre måter: En veiledningstelefon, en e-postadresse og en hjemmeside. Veiledningstelefonen 815 50 588 og epost-adressen veiledning@uninettabc.no er bemannet alle hverdager mellom klokken 08:00 og 16:00.

All veiledning fra Uninett ABC er gratis, men samtaler til veiledningstelefon 815 50 588 blir belastet Telenors satser for lokalsamtaler (p.t. 0,39 kr pr minutt).

Til toppen