Gratis IT til gründere

Mamut tilbyr en gratis IT-pakke til dem som planlegger å starte egen bedrift.

Mamut tilbyr en gratis IT-pakke til dem som planlegger å starte egen bedrift.

Mamut tilbyr et nytt gratis verktøy, Mamut NyStart, til dem som skal etablere sin egen bedrift.

Pakken omfatter etablererguide, forretningsplanlegger, kunde- og salgsoppfølgingsprogram (CRM), eget nettsted med nettbutikk, nettbasert backup som sikrer bedriftens data, produktregister og interaktiv informasjonstjeneste.

– Vår ambisjon med Mamut NyStart er å sørge for at et økt antall virksomheter oppnår en vellykket etablering og oppstart, sier administrerende direktør Eilert Hanoa i en pressemelding.

Hanoa etablerte selv egen virksomhet for 10 år siden og vet godt hvilke utfordringer som møter en nystartet virksomhet.

– Dialogen med tusenvis av mindre virksomheter gjennom ti år har bekreftet vår antakelse om at virksomheter som prioriterer god struktur og effektive rutiner i startfasen ofte oppnår suksess. Med mål om at enda flere virksomheter skal lykkes i fremtiden har vi utviklet Mamut NyStart, som vi gir bort gratis til nystartede virksomheter, sier Hanoa.

Ved hjelp av forretningsplanleggeren i Mamut NyStart kan brukeren steg for steg lage en komplett og oversiktlig forretningsplan, utarbeide forretningsidé og markedsanalyse, og lage budsjetter. Likviditetsbudsjetter og finansieringsbudsjetter er nyttige verktøy i dialoger med bankforbindelser eller samarbeidspartnere.

Til toppen