Gratis Java-verktøy kraftig utvidet

På JavaOne kunngjorde Sun versjon 4.0 av NetBeans, et gratis verktøy for Java-utvikling på bedriftsnivå.

På JavaOne kunngjorde Sun versjon 4.0 av NetBeans, et gratis verktøy for Java-utvikling på bedriftsnivå.

NetBeans er et åpen kildekodeprosjekt for et integrert utviklingsmiljø, der Sun har spilt en ledende rolle. Versjon 4.0, slik det ble beskrevet på JavaOne-arrangementet i forrige uke, er beregnet på å lage fullverdige J2EE-applikasjoner.

Verktøyet støtter JavaBeans og webtjenester («web services»), og kan brukes til å gi mobile klienter tilgang til bedriftsapplikasjoner gjennom sin støtte for J2ME (Java 2 Micro Edition) og J2ME Wireless Toolkit. Sistnevnte er selv kraftig utvidet med programmeringsgrensesnitt (API-er) for trådløse meldinger, mobil 3D-grafikk, PDA-systemer og Bluetooth. Et annet viktig tillegg er verktøy for ytelsesprofilering.

De nye egenskapene er nedfelt i 350.000 kodelinjer som Sun har overført fra sitt kommersielle utviklermiljø Java Studio Standard IDE. Sun verdsetter disse linjene til 14 millioner dollar.

Versjon 4.0 ventes tilgjengelig i beta fra slutten av juli.

Til toppen