Gratis Linux-kurs for kvinner

Linpro ønsker å gjøre kvinner mer kjent med Linux. Selskapet inviterer derfor til gratis sommerkurs i operativsystemet.

Linpro ønsker å gjøre kvinner mer kjent med Linux. Selskapet inviterer derfor til gratis sommerkurs i operativsystemet.

Selv om Linux har vært utbredt i mer enn et tiår, anser mange det fortsatt som et system for nerder og særinger. Ikke minst kan det se ut til å være mange skeptikere blant kvinnene.

Linpro, som kun har én eneste kvinnelig medarbeider med teknisk bakgrunn, ønsker å ta livet av en del av mytene rundt Linux og inviterer derfor kvinner til gratis åtte-dagers Linux-kurs. Kursene avsluttes med en LPI Level 1-sertifiseringdel og arrangeres i to runder, i juli og i august.

I løpet av kursperioden vil deltakerne lære om grunnleggende Linux/Unix-funksjonalitet, nettverk og TCP/IP og vanlige systemadministrasjonsoppgaver.

– Vi ønsker flere kvinner i vår del av IT-bransjen, ikke minst fordi vi selv sliter med å finne kvinnelige kandidater til stillingene vi lyser ut, sier Margrethe Gleditsch, avdelingsleder i konsulentavdelingen til Linpro, til digi.no.

– Vi ønsker å avmytifisere Linux og åpen programvare sier Gleditsch.

Hun forteller at kursene ikke er beregnet for helt ferske IT-brukere, men at de først og fremst er rettet mot IT-studenter og personer som allerede er ansatt i IT-bransjen.

Mer informasjon om kursene finnes på denne siden.

Til toppen