Gratis Linux-program hindrer avlytting

En gruppe canadiske utviklere har i tre år arbeidet på et prosjekt hvor målet var å lage programvare som hindrer avlytting av kommunikasjon over Internett. Produktet er nå ferdig og, som det hør og bør i Linux-miljøet, det er gratis.

En gruppe canadiske utviklere har i tre år arbeidet på et prosjekt hvor målet var å lage programvare som hindrer avlytting av kommunikasjon over Internett. Produktet er nå ferdig og, som det hør og bør i Linux-miljøet, det er gratis.

Linux FreeS/WAN-prosjektet lanserte forrige uke gratis serverprogramvare som vil bruke sterk kryptering for å sikre all kommunikasjon mellom to punkter på Internett.

FreeS/WAN

Programvaren er laget i Canada for å unngå de amerikanske forbudene mot å eksportere krypteringsprogramvare basert på krypteringssystemer med 56 bits eller mer.

Prosjektet er delvis finansiert av John Gilmore, en av grunnleggerne av Electronic Frontier Foundation (EFF).

I dag er det mange som bruker krypteringssystemet PGP (Pretty Good Privacy) når det skal kryptere e-post eller filer som sendes over Internett. Men PGP kan ikke kryptere alle de andre formene for Internett-kommunikasjon, for eksempel fjernpålogging på andre maskiner eller chatting.

Systemet gjør at en dataadministrator kan sette opp en såkalt sikker datatunnel - i dette tilfellet en 1024-bits kryptert kanal mellom to punkter på Internett. All kommunikasjon som foregår over denne kanalen vil kryteres.

FreeS/WAN vil i første omgang komme i en serverutgave. Normalt vil denne kjøres på en maskin som fungerer som en port mellom et lokale nettverket og Internett. Det kreves selvsagt også at mottakeren har tilsvarende programvare installert på sin side. Lederen av prosjektet, Henry Spencer, sier til Salon Technology at funksjonaliteten i FreeS/WAN trolig vil bli videreutviklet slik at den kan kjøre på hver enkelt brukers datamaskin.

Nå finnes det allerede kommersielle systemer som tilsvarer FreeS/WAN rent funksjonelt. Wired News melder at prisene på slike systemer kan være på opptil 10.000 dollar. FreeS/WAN er - som navnet sier - helt gratis. I tillegg skal det være relativt enkelt å bruke.

EFF er svært begeistret for resultatet av prosjektet.

- Hvis mange systemadministratorer tar i bruk dette, betyr det at det mest sårbare punktet i forbindelse med overføringer vil være koblingen mellom brukerens PC og serveren, sier Lori Fena, formann i EFF, til Wired News.

Ordensmakten, spesielt den amerikanske, ser derimot ikke med så blide øyne på slike produkter. Blant andre FBI mener at sterk kryptering gjør samfunnet mer sårbart for blant annet terrorisme.

En peker til FreeS/WAN-prosjektets nettsted og nedlastingsside finner du nedenfor.

Til toppen