Gratis lisensrevisjon mot forpliktende underskrift

Sjef i BSA Norge (Business Software Alliance), Eilert Hanoa, vil ikke si hva som venter kommunene som ikke undertegner innen fristen 16. august, og som heller ikke har orden på sine programvarelisenser.

Sjef i BSA Norge (Business Software Alliance), Eilert Hanoa, vil ikke si hva som venter kommunene som ikke undertegner innen fristen 16. august, og som heller ikke har orden på sine programvarelisenser.

65 kommuner har allerede undertegnet en rammeavtale med Business Software Alliance (BSA) om gratis lisensrevisjon mot at de forplikter seg til å rydde opp innen 30. november. Fristen for å undertegne er 16. august.

Hanoa sier seg fornøyd med prosessen så langt. Den opprinnelige fristen var 30. juni, men stor pågang i siste liten rett før ferietiden gjorde det nødvendig å forlenge fristen til midten av august.

- Vi har fått noen henvendelser fra kommuner som sier de trenger enda noen få dager, innrømmer Hanoa.

- Vi kommer til å være åpne overfor slike tilfeller. Det vi ønsker er en dialog, og å videreføre en prosess som sikrer at kommunenorge holder seg til reglene for lisensiering av programvare.

Rammeavtalen som BSA ønsker at kommunene skal undertegne, er utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund. KS oppfordrer kommunene til å ta i mot tilbudet om lisensrevisjon, og til å få orden på sine lisenser innen avtalens frist 30. november.

- Fram til 30. november blir BSAs viktigste oppgave å hjelpe kommunene til å ordne opp, understreker Hanoa. Han sier det ikke tatt stilling til hvordan man skal forholde seg til kommuner som ikke undertegner avtalen.

- Men det er ikke sikkert det vil bli noe tilbud om gratis lisensrevisjon etter 16. august, legger han til.

BSA samarbeider med MAP Norge AS om lisensrevisjon av kommunenorge. MAP er et uavhengig konsulentfirma som har spesialisert seg innen lisensrevisjon og opplæring innen regler og rutiner for programvarehold.

Hanoa peker på at lisensrevisjon ikke bare retter seg mot ulovlig bruk av programvare. Ved å rydde opp i lisenser, oppdager man ofte tilfeller der man betaler langt mer enn nødvendig for den programvaren man bruker.

Til toppen