Gratis Microsoft-fikser

Driftsansvarlige for Microsoft-nettverk har endelig fått et verktøy som sjekker om alle nødvendige fikser er installert.

Driftsansvarlige for Microsoft-nettverk har endelig fått et verktøy som sjekker om alle nødvendige fikser er installert.

Verktøyet - Microsoft Network Security Hotfix Checker - kan lastes ned fra Microsofts nettsted. Det er laget av Shavlik Technologies, et amerikansk selskap som i hovedsak lever av sikkerhetsverktøy til Microsoft-platformen.

Gratisversjonen kjøres direkte fra kommandolinjen. Shavlik tilbyr mot betaling en utgave med et mer utsøkt brukergrensesnitt.

Verktøyet kan brukes mot de engelskspråklige utgavene av Windows 2000, NT Server, NT Workstation, SQL Server og Internet Information Server. Det er laget slik at det kontinuerlig oppdaterer seg selv etter hvert som nye fikser gjøres tilgjengelige, slik at man kan opprette rutiner for å kjøre det med jevne mellomrom. Det melder tilbake om hvilke fikser som er installert og hvilke som mangler, i forhold til det systemet man kjører. Det kjøres fra en arbeidsstasjon mot alle de serverne man har administratorrettigheter til.

Sikkerhetseksperter har den siste tiden framholdt at man umulig kan forvente av driftsansvarlige at de følger med i rubbel og bit av alt som kommer av fikser etter hvert som nye sårbarheter publiseres. Microsoft fikk selv erfare dette, da selskapets egne systemer ble infisert av Code Red flere uker etter at det selv hadde utgitt en fiks for det aktuelle sikkerhetshullet i Internet Information Server, og oppfordret alle til å installere det straks.

Hvis Network Security Hotfix Checker holder det det lover, kan det betraktes som et skritt for å løse dette problemet.

Til toppen