Gratis mobil-lisenser uten grenser

Fire selskap bør få nasjonale lisenser for å bygge UMTS-mobilnett uten at det stilles krav til dekning og utbyggingshastighet. Frekvensene bør dessuten være gratis, skriver Post og teletilsynet i en UMTS-rapport som er oversendt Samferdselsdepartementet.

Fire selskap bør få nasjonale lisenser for å bygge UMTS-mobilnett uten at det stilles krav til dekning og utbyggingshastighet. Frekvensene bør dessuten være gratis, skriver Post og teletilsynet i en UMTS-rapport som er oversendt Samferdselsdepartementet.

I rapporten redegjør Post- og teletilsynet (PT) for sine anbefalinger til Samferdselsdepartementet i forbindelse med utlysning og tildeling av UMTS-mobillisenser i Norge.

Tilsynet anbefaler i rapporten at det tildeles fire konsesjoner, og at det ikke stilles strenge krav til dekning og utbyggingshastighet. De store kostnadene forbundet ved utbygging av UMTS-nett gjør at det i første omgang ikke er realistisk å forvente etablering av slike mobilnett utenfor bylignende områder.

Rådgiver i Post- og teletilsynet, Rune Foshaug, sier til digi.no at dekningskrav bør komme som en del av utvelgelsesprossen i forbindelse med tildeling av konsesjonene.

- I den grad at en ønsker en utbygging ut over de områdene som operatørene selv ønsker å bygge ut, bør dette bygges med statlige subsidier. Det kan for eksempel ordnes slik at den operatøren som vil påta seg en slik jobb billigst mulig, får statlige tilskudd for slik utbygging.

PT anbefaler også at det ikke innføres frekvensavgifter på UMTS-frekvensene, at det bare tildeles nasjonale konsesjoner og at andre tjeneteleverandører skal få adgang til de dominerende operatørenes nett.

- En liten aktør skal ikke være nødt til å tilby kapasitet til andre selskap. Slik kapasitet må selskapene søke å få hos de aktører med sterk markedsstilling, sier Fosshaug.

I forbindelse med utbygging av UMTS-nettene foreslår tilsynet også at de ulike nettilbyderne skal tilby hverandre roaming uten at det stilles krav til egen dekning.

Post- og teletilsynet foreslår en tidligere tildeling av UMTS-lisensene enn først planlagt, med utlysning av lisenser kanskje allerede i høst og med tildeling av lisenser i løpet av år 2000. På den måten skal de første delene av UMTS-nettene komme i drift i år 2001.

I første omgang vil UMTS tilby 16 Kbit/s for tale og datatrafikk med global rekkevidde via satellitt, 144 Kbit/s for et multimediatilbud innenfor et begrenset geografisk område, 384 Kbit/s for å dekke behovet for multimedia i byer og tettbygde strøk, og opp til 2 Mbit/s i et svært begrenset område innendørs.

Til toppen