Gratis norsk tekstbehandler klar i august

Bruken av Linux her i Norge bremses alvorlig av én faktor: mangelen på oversatte programmer. Men i midten av august kommer gratis-pakken.

Bruken av Linux her i Norge bremses alvorlig av én faktor: mangelen på oversatte programmer. Men i midten av august kommer gratis-pakken.

Linux har blitt svært populært, men foreløpig mest på servere. For vanlige databrukere krever programmer med norske menyer og hjelpetekster. Dette understreket Statskonsult i sin rapport om mulighetene for å bruke mer Linux i offentlig sektor i mars i år. Linux er dessuten krevende å installere for folk som ikke har trening.

Det har vært gjort forsøk før og enkelte entusiaster har arbeidet med alternativer. Men under ledelse av Knut Yrvin i Objectware, har 30 utviklere arbeidet sommeren igjennom med å lage et ferdig opplegg myntet på skolene, skriver Aftenposten. Flere av utviklerne kommer fra Opera og Linpro.

Men programmene vil ikke være begrenset til bruk i skolene, bekrefter Yrvin. Allerede i løpet av midten av august legger den frivillige gruppen ut sin norsk-oversatte programpakke på Internett, nedlastbar for alle som vil. Med i pakken skal det følge norske manualer som kan skrives ut.

- Målet har vært å skape et norsk arbeidsmiljø for elever, men dette kan også brukes av mange andre. Vi valgte derfor å oversette det grafiske grensesnittet KDE (kan sammenlignes med Windows), men oversetter ikke alle de tekniske programmene i Linux som vanlige brukeren ikke trenger, forklarer Yrvin.

Med i KDE følger kontorprogramsamlingen KOffice, en samling av hele seks kontorprogrammer som blant annet på grafikksiden gir mer enn Microsoft Office.

- I dag bruker mange skoler opp mot 100.000 kroner i året på programvarelisenser, blant annet gjennom kjøp av Windows og Office. Dette er penger som kunne vært brukt på flere maskiner eller bedre IT-utdanning av lærere, forklarer Yrvin.

Det arbeides både med bokmål- og nynorsk-versjoner av alle programmene, og begge skal være ferdig i en tidlig versjon i august. Med i pakken følger det aller viktigste for norske brukere - en skikkelig norsk stavekontroll. KOffice inneholder:
KWord tekstbehandling, KSpread regneark, KPresenter for presentasjon, Kivio for å tegne flytdiagrammer, Kontour tegneprogram, Krayon for bildebehandling, Kugar for å lage rapporter og KChart for å lage diagrammer.

- Versjonene vi slipper i august er solid programvare, men de norske menytekstene og hjelpetekstene er ikke sjekket av Norsk Språkråd. En helt ferdig versjon er ikke klar før til nyåret, forteller Yrvin til digitoday.no.

Yrvin og hans folk har også kastet seg over den andre store utfordringen med Linux. Linux-gruppen valgte Linux-versjonen Debian på grunn av muligheten den gir for enkel distribusjon av oppgraderinger. Gjennom et arbeid med installasjonsprogrammene, er planen å lage en CD-plate som kan stikkes inn i en maskin og gi en mindre dataflink lærer tre valg.

- Vi lager ferdige oppsett for en skoleserver, for enkle PCer som skal kjøre programmene fra server og en frittstående PC, forteller Yrvin.

Sammen med programpakkene skal det ligge ved enkle, norske manualer som leder lærerne og andre administratorer gjennom prosessen med å sette opp skriver, epost-server og styre brukerkonto.

Skolepakken og programmene vil bli tilgjengelige på tre måter, forklarer Yrvin. Det enkleste er å laste ned en oppstartsdiskett som selv laster ned installasjonspakken. En annen mulighet er å laste ned og brenne en CD selv. Dette vil altså skje i midten av august fra gruppens nettside http://tyldum.com/linux/. Linux-gruppen planlegger også å be forskjellige aktører trykke og selge CD-plater til noen hundre kroner stykket.

Linux-gruppen har foreløpig ikke tatt kontakt med departementet, men en rekke interesserte skoler har allerede ringt dem. Yrvin forteller at Linderud Videregående Skole vil være testskole og at Vestfold Fylkeskommune er i nesten daglig kontakt med dem.

Til toppen